'Hedefimiz özgürlük'

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Polis Akademisi'nden mezun olan komiser yardımcılarına hukuk dersi verdi.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Polis Akademisi'nden mezun olan komiser yardımcılarına hukuk dersi verdi. Sezer, Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yıllardaki en önemli amacının, bireyin yaratıcılığını ve üretkenliğini artırarak, temel özgürlükleri daha da genişletmek ve güvence altına almak olması gerektiğini söyledi.
Polis Akademisi 56. dönem mezunlarının dün yapılan yemin ve diploma törenine, Sezer'in yanı sıra İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu, MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun ve Emniyet Genel Müdürvekili Ertuğrul Çakır ve işadamı Sakıp Sabancı da katıldı.
Sezer'den hukuk dersi
Sezer yaptığı konuşmada; Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik ve laik bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak
"Kişilerin devlet gücü karşısında korunma gereksiniminden doğan hukuk devleti, her koşulda bireylerin hukuk güvenliğini sağlamak zorundadır" dedi. İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygının, tüm çoğulcu demokratik toplumların ortak değeri olduğunu kaydeden Sezer, "Demokrasi, insan hakları, saydam yönetim ve hukukun üstünlüğü, çağımızın temel ölçütlerini oluşturmaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Sezer, şunları söyledi: "Hiç kimse insan onuru ile bağdaşmayan eylemle karşı karşıya bırakılamayacağından, devlet gücünü ellerinde bulunduranların, ülkemizin ulaştığı uygarlık düzeyinin gereği olarak uygulamalarında insan onurunu gözetmeleri zorunludur."