Hekime zorunlu nakarat

Sağlık personeliyle bir türlü aynı frekansta buluşamayan Sağlık Bakanı Osman Durmuş
'zorunlu hizmet' uygulamasını gündeme...

ANKARA - Sağlık personeliyle bir türlü aynı frekansta buluşamayan Sağlık Bakanı Osman Durmuş 'zorunlu hizmet' uygulamasını gündeme getirince, bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu. Durmuş "Doğu ve Güneydoğu'da sağlık hizmetinde iyileşme görülmüyorsa, zorunlu hizmeti gündeme getiririz. Bu işin yasası var" derken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Füsun Sayek'ten "Popülizm yapıyorsunuz" eleştirisi aldı. Durmuş, eleştirilere, "Kimse kanunların üstünde bir güce sahip değil" yanıtını verdi.
'Daha önce de denendi'
Sayek, zorunlu hizmet uygulamasının daha önce kalkınmada öncelikli iller kapsamında denendiğini ve yürümediğini belirterek,
"Uygulamayı yine devlet, 1995'te kanun hükmünde kararnameyle ertelemişti. Bu erteleme her iki yılda bir yapılıyor" dedi. Sayek, uygulamanın neden yürümediğini şöyle anlattı:
"Biz oraya doktoru gönderdik, iki yıl zorunlu hizmet yaptı. İki yılın sonunda ne yazık ki, devlet o doktora yeterli olanağı sağlamadı. Biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine cerrah gönderdik, operatör gönderdik, ama anesteziyoloğu sağlayamadığımız ve anestezi makinesini veremediğimiz için ameliyat yaptıramadık. Sonuçta biz de görüyoruz ki, o bölgede hem doktora hem sağlık hizmetine ihtiyaç var. Sağlık hizmetini yapabilmemiz için oralara hastane, sağlık ocağı açmamız lazım. Diğer sağlık çalışanlarını donatmamız lazım. Alet edevat koymamız lazım. Bunları yapmadan, doktor yolluyorum demek sadece popülizmdir."
Sayek, zorunlu hizmetin gerekçesi
olarak gösterilen bazı yörelerdeki sağlık hizmetlerinin olumsuzluğunun, kendilerinin de kabul ettiği bir gerçek olduğunu söyledi. Türkiye'de sağlık alanında eşitsizlikler olduğunu ve bazı yörelerdeki sağlık hizmetlerinin oldukça kötü olduğunu ifade eden Sayek, "Ama bunun çözümü, daha bütünlüklü bir politikayı gerektiriyor. Yani oraya zorunlu hizmetle doktor göndermekle sorunu çözmek mümkün değil" diye konuştu.
Ankara Tabip Odası Başkanı Ümit Erkol da, zorunlu hizmetin 15 yıl uygulandığını hatırlatırken, "İşe yaramadığını herkes görmüştü. Doğu ve Güneydoğu'yu doktor için cazip kılmak istiyorlarsa, ücreti iyileştirsinler" dedi.
'Hasta yolda ölsün mü?'
Durmuş ise Iğdır'da gezi ve incelemelerini sürdürürken Sayek'in açıklamasına tepki gösterdi. Kars, Ağrı ve Iğdır'daki kalp hastalarının tedavi için Erzurum'a sevk edildiğine dikkati çeken Durmuş, "Hastaların yolda ölmesine rıza gösteriyorlar mı? Ya ülkenin insanlarına eşit muamele için her yere hekim gitmesine razı olacak ya da kabul etmeyip 'hekimlerimiz konfora, rahatlarına düşkün' diyecekler. Onlar ortaçağda kalmış" dedi.
Sağlıkta zorunlu hizmet uygulaması 1981'de başlatıldı. Doktorlara göre, 15 yıl süren bu uygulama, ekipman yetersizliği nedeniyle beklenen faydayı sağlamadı. 1995'te çıkarılan ilk kararnameyle erteleme süreci başlatıldı.