Hekimler savaş istemiyor

Başkentte toplanan 15 ilin tabip odası başkanı, ABD' nin Afganistan'a yönelik operasyonunu ve Türkiye'nin tavrını eleştirdi.

ANKARA/İSTANBUL- Başkentte toplanan 15 ilin tabip odası başkanı, ABD' nin Afganistan'a yönelik operasyonunu ve Türkiye'nin tavrını eleştirdi.
Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi önünde yapılan basın açıklamasına, aralarında Bursa, İçel, Elazığ, Aydın, Antalya, Kocaeli, Tokat, Tekirdağ, Edirne ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilin tabip
odası başkanı katıldı. Ortak basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Metin Bakkalcı, ABD'nin Afganistan'a yaptığı operasyonu ve hükümetin TBMM'den aldığı yurtdışına asker gönderme yetkisini eleştirdi. Bakkalcı şunları söyledi:
"Afganistan, 22 milyon nüfuslu, açlık ve sefalet içinde bir ülkedir ve ABD böyle bir ülkeye, teröre karşı savaş bahanesiyle saldırmıştır. Bu gerekçeye kimsenin inanması beklenmemelidir. ABD, dünyadaki büyük çoğunluk karşısındaki egemenliğini daha da kuvvetlendirmek için, sermayenin ihtiyaçları ve para için saldırmıştır. Türkiye'nin bu savaşta yeri olmamalıdır."
Barış deklarasyonu
Savaşa ve Terörizme Karşı Girişim gurubu da hazırladıkları deklarasyonu açıkladı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde 150 aydının imzaladığı deklarasyonu okuyan gazeteci Aydın Engin, "Türkiye'nin bir savaşın içinde yer almasını istemiyoruz. Hükümetin Meclis'ten aldığı sınırsız yetki, Türkiye'yi tahmin edilemeyecek boyutlarda savaşın içine çekecek ve terörün dolaysız hedefi haline getirecektir" dedi. (aa, Radikal)