Hekimler: Tek ideolojimiz sağlık

'İnsanca maaş, iş güvencesi ve ücretsiz sağlık hakkı' talebiyle iş bırakan sağlıkçılar, iktidarı eleştirdi. Bakan Recep Akdağ, "Eylemi doğru bulmuyoruz" dedi.
"Haklı mücadele sürecek" diyen TTB Başkanı Füsun Sayek, Bakan Akdağ'ın, 'Eylem ideolojik' sözünü,
"İdeolojimiz sağlık hakkıdır" diye yanıtladı.

ANKARA/İSTANBUL - Sağlık çalışanları 'insanca yaşayabilecekleri maaş, iş güvencesi, ücretsiz, eşit, ulaşılabilir sağlık hakkı' için dün tüm yurt genelinde iş bıraktı. Hastanelerde 'acil servisler, yoğun bakım ve diyaliz üniteleri' dışında hastalara bakılmadı.
Sağlık çalışanları, 5 Kasım ve 24 Aralık'taki iş bırakma eylemlerinin ardından dün bir kez daha eylemdeydi. Türk Tabipler Birliği üyeleri ile Sağlık ve Sos-yal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri Ankara'da Numune Hastanesi ve SSK hastanelerinde yapılan iş bırakma eyleminin gerekçelerini hasta ve hasta yakınlarına anlattı. Kimi hastalar doktorların eylemini desteklerken, kimi eyleme tepki gösterdi.
Sağlık çalışanlarının eylemine Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Biz burada, insanımızın sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanması için gayret içindeyiz. Bazıları da hastaların hastanelere gitmemeleri için gayret gösteriyor. Biz bunu hiç doğru bulmuyoruz" diye tepki gösterirken Hasta ve Hasta Yakını Haklarını Savunma Derneği de eylemi eleştirdi.
400 milyonluk maaş
Numune Hastanesi önünde açıklama yapan TTB Başkanı Füsun Sayek ise hastaların sadece nüfus cüzdanlarıyla sağlık hizmeti alabilmelerini amaçladıklarını söyledi. Sağlık Bakanı Akdağ'ın 'ideolojik eylem' değerlendirmesini ise Sayek, "İdeolojimiz sağlık hakkıdır, başka bir ideolojiye gerek yok" diye yanıtladı.
Numune Hastanesi'nin poliklinik muayene işlemlerinde uzun kuyruklar gözlenirken, Numune Hastanesi Başhekimi Mahmut Koç, hastanede iş bırakan personellerinin olmadığını söyledi.
İstanbul'daki eylemde ise SSK Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önünde konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, "Başbakan Erdoğan 7 milyara yaklaşan maaşını yetersiz buluyor. Türkiye'de 400-500 milyon lira emekli maaşı ile hayatını sürdüren hekimler var" dedi.
Bakanlık: Rağbet olmadı
İstanbul Tabip Odası, dünkü eyleme katılımın yüzde 80 olduğunu belirtirken, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada ise yurt genelinde eyleme rağbet edilmediği savunuldu.
Sağlıkta ücret düşüklüğünün bakanlıkça da kabul edilen bir durum olduğu vurgulanan açıklamada, sağlık çalışanlarının maddi imkânlarının artırılması hususunda gereken adımların atıldığı ifade edildi. Doktorların emekliliklerine etki edecek gösterge düzenlemeleri konusunda da görüşmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Sağduyulu doktor ve sağlık çalışanlarımız, hastaların mağdur edilmemesi için takdire değer bir davranış sergilemiştir" denildi.Dönüşüme itiraz
Sağlık Emekçileri Sendikası'ndan (SES) yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hükümetin sorunları çözeceği iddiasıyla gündeme getirdiği 'Kamu Yönetimi Temel Kanunu' ve 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' ile sorunlar daha da ağırlaşacak ve yoksulların sağlık hizmetlerinden yararlanması engellenecektir. Bu düzenlemelerle; sağlık alanının piyasaya açılma süreci tamamlanacak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri'nin iş güvencesi ortadan kaldırılacaktır."
(Radikal, anka)