Hekimlerden hükümete 'One minute' uyarısı

ANKARA - Sağlık çalışanları, 12 Martta, sağlık sistemi nedeniyle polikliniklerde hizmet alamayan vatandaşlar nedeniyle acillerde yaşanan yığılmalara dikkat çekmek için acillerde toplanarak, görevlerini burada yapacaklar.
Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Sağlıkta ‘Dönüşüm’ programının uygulanmakta ısrar edildiği belirtilerek, ‘Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin günden güne arttığı, verilen para kadar sağlık hizmeti sunulması anlayışının yerleştirildiği, hastanelerin ticarileşmeye, sağlık çalışanlarının taşeron şirket personeline dönüştürülmeye çalışıldığı’ öne sürüldü. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Tüm sağlık çalışanları olarak sağlık alanında yaşanan bu erozyona, yıkıma, olumsuz gidişe dur demek için eyleme geçiyoruz. İş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi, mesleki bağımsızlık güvencesi, herkese eşit ücretsiz sağlık güvencesi için ’One minute’ diyoruz. Sağlık çalışanları olarak 12 Martta ‘Acil’ eylemindeyiz. Bu amaçla 12 Mart Perşembe günü 08.00-10.00 saatleri arasında tüm ülkede, bütün sağlık kurumlarında acil servislerin önünde toplanarak, görüşlerimizi, tepkilerimizi, taleplerimizi, hastalarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız.”
Eylem  hedefinin hastalar değil, kar amaçlı sağlık politikaları olduğu da ifade edilen açıklamada, eylem süresince acil hastalar ve çocukların tıbbi zarar görmemeleri için özel önem gösterileceği vurgulandı. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımının aksatılmayacağı, acil servislerin eylem süresince polikliniklerde görevli hekimlerce takviye edileceği belirtilen açıklamada, “Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yoğun bakım hastalarının ve kanserli hastaların acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecektir” denildi. (Radikal)