Hekimlik kazandı

'F tipi' cezaevleriyle ilgili basın açıklamaları 'amaç dışı faaliyet' olarak

ANKARA - 'F tipi' cezaevleriyle ilgili basın açıklamaları 'amaç dışı faaliyet' olarak değerlendirilen Türk Tabipler Birliği (TTB) yöneticileri, yargı kararıyla aklandı. Mahkeme, TTB Başkanı ve altı yöneticinin görevden alınması istemli davayı reddetti.
TTB yöneticileri aleyhine Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan azil davası, mahkeme yargıcının olmaması nedeniyle 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşındı ve dün burada sonuçlandırıldı. Duruşmaya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu, 2. Başkan Metin Bakkalcı ile dört üye katıldı.
Duruşmada mütalaasını veren Savcı M. Yaşar Hacıoğlu, 19 Aralık 2000'de cezaevlerine düzenlenen 'Hayata Dönüş Operasyonu'nu överken, TTB'yi suçladı. Savcı mütalaasında özetle şöyle dedi:
"Operasyon kararından önce, Adalet Bakanlığı'nın verdiği mücadele ortadadır. Bakanlık, her türlü imkân denendikten, sivil toplum örgütleri ve parlamenterlerin araya girmeleri ve başarıya ulaşamadıklarının anlaşılmasından sonra operasyon başlatmıştır.
TTB Konseyi, 22 Aralık 2000'de dava konusu basın açıklamasında bulunmuştur. TTB bir kamu kurumudur, Anayasa bu kuruluşların amaçları dışında faaliyette bulunamayacaklarını düzenlemiştir. Kamu kurumunun görev ve sorumluluğu, yasaların ortaya koyduğu ana ilkelerle sınırlıdır. Bir hekim olarak, toplumda infial uyandıran
her olayda, mutlaka diğer kurumlardan önce daha duyarlı davranmaları normaldir. Ne var ki bu duyarlılığı göstermek, bakanlık ve değişik kurumları görgüsüzlükle, bilgisizlikle suçlamayı gerektirmemektir.
'Art niyet delili yok'
Yapılan açıklama, amacı aşmıştır. Hekimlerin, görev hudutlarını aşma suretiyle örtülü bir biçimde direnişe destek verdiği görülmektedir. Çağımızda kuruluşların kendi amaçları doğrultusunda örgütlenmeleri ve görüş beyan etmeleri, anayasal açıdan doğal bir haktır. Bu itibarla her ne kadar eleştiri hudutu aşılmış ise de duyarlı davranmışlardır. Art niyetle hareket ettiklerine dair kesin delil bulunmadığından,
davanın reddi uygun olacaktır."
Mütalaaya karşı savunma yapan TTB yöneticileri ise savcıyı eleştirdi. Genel Sekreter Eriş Bilaloğlu, "Bir meslek örgütü olarak kendi faaliyet alanımızın sınırının belirtilmiş olmasından dolayı rahatsızız. Biz toplumsal duyarlılıkla hareket ettik" dedi.
Daha sonra mahkeme, davanın reddine karar verdi.