Hem eğitim hem sermaye

TÜBİTAK'tan gençlere

TÜBİTAK beyin göçünü önlemek ve genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için 19 gence üç gün eğitim verecek. Gençlerin kuracağı firmaların bir yıllık giderinin yüzde 75'i TÜBİTAK'tan.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - TÜBİTAK, beyin göçünü önlemek; genç girişimcilerin yenilikçi fikirleri sayesinde iş hayatında tutunmalarını sağlamak için 'Girişimcilik ve İş Planı' eğitimi verecek. 20-22 Ağustos tarihleri arasında, Gebze'de verilecek eğitimlerden ilkine 19 genç girişimci katılacak.
30 yaş altındaki yüksek lisans öğrencisi ve yeni mezunlara, eğitimin ardından sır gibi saklanan projelerini hayata geçirmeleri için maddi destek de sağlanacak.
Bir yıl boyunca genç girişimcilerin kuracakları firmaların giderlerinin (ofis kirası, teçhizat, seyahat, danışmanlık) yüzde 75'i, 100 bin YTL'yi geçmemek kaydıyla TÜBİTAK tarafından karşılanacak.
TÜBİTAK, kafasında teknoloji ve yenilik içeren bir projesi olan gençlerin 'yılın her günü' eğitim programına katılmak ve firma destekteğinden yararlanmak üzere kuruma başvurabileceğini açıkladı.
Kimler başvuracak?
'Gişimcilik ve İş Planı Hazırlama Eğitimi'ne lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişiler katılabilecek.
Gebze'deki Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nde (TÜSSİDE) verilecek eğitim kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, istihdam yaratacak girişimlere dönüştürebilmeleri için iş geliştirme ve yatırımcılara sunma teknikleri gibi konularda üç günlük bir eğitim verilecek. Ardından gençlere geleceğin teknolojilerini geliştirecek ve uygulayacak firmalar kurmaları için de destek verilecek.
Firmalar patır patır kapanmasın
TÜBİTAK, yeni mezun durumundaki genç girişimcilere yönelik hazırlanan programın amacını şöyle açıklıyor:
"Türkiye'de her yıl kurulan binlerce firmanın büyük çoğunluğu ilk bir yıl içinde, kalanının önemli bir kısmıysa sonraki beş yıl içinde kapanıyor. Bu durumun temel nedeni işletmelerin iyi planlanmadan kurulması ve iyi işletilmemesi. Teknolojik değişim karşısında ürünlerini ya da kendilerini yenileyemeyen firmalar da yok olmaya mahkûm oluyor. Bu yüzden sahip olunan beyin gücü ülke çıkarları için tüm potansiyeliyle kullanılamıyor ve bu durum ülkemizdeki beyin göçünün başlıca nedenini oluşturuyor. Bu gerçeklerden hareketle, kurguladığımız program üzerinden ülkemizde nitelikli girişimciliği özendirmeyi ve daha fazla girişimcinin iş fikirlerini iş planlarına dönüştürmesi için eğitilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştiren firmaların oluşturulmasını sağlamak."