Hep çözüm arandı...

ANKARA - 38 yıldır kapıları kilitli olan Heybeli Ada  Ruhban Okulu’nun yeniden eğitim faaliyetlerine başlayabilmesi için yıllardır formül üstüne formül üretiliyor. Okulun Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlanması veya İlahiyat Fakülteleri gibi YÖK’e bağlanması yönündeki farklı çözüm önerileri üretiliyor.
2004’te hükümet tarafından, Ruhban Okulu’nun MEB denetiminde, vakıf bünyesinde iki yıllık önlisans programı şeklinde eğitim verebileceğine ilişkin bir formül geliştirilmişti. Bunun için yasa değişikliği öngörüldü ancak bir sonuca bağlanamadı. 

Hayata geçmedi
2005’te MEB ve YÖK’ten gelen raporlar sonucu Dişişleri Bakanlığı daha somut bir formül üzerinde durdu. Buna göre, vakıf bünyesinde ve Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde faaliyete geçmesi öngörülen okulun açılışına ilişkin Bakanlar Kurulu’nda özel bir karar alınacaktı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ‘karşılıklılık’ ilkesi gözetilerek alınacak karar gereğince, okulun açılması için Yunanistan’a ‘Gümülcine Celal Bayar Lisesi’ndeki Türk öğretmen sayısını artırın’ koşulu sunulacaktı. Bu formül de hayata geçmedi. (Radikal)