Hepatit C skandalında sorumlu hijyen mi?

Sağlık Bakanlığı, Özel Diyarbakır Diyaliz Merkezi'nde 213 hastadan 88'inde Hepatit C virüsüne rastlandığı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Bakan Recep Akdağ'ın konuya bizzat el koyduğu belirtildi.

DİYARBAKIR/ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Özel Diyarbakır Diyaliz Merkezi'nde 213 hastadan 88'inde Hepatit C virüsüne rastlandığı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Bakan Recep Akdağ'ın konuya bizzat el koyduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndan bir müfettiş, Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Alaaddin Dilsiz, bir enfeksiyon uzmanı, bir nefrolog ve bir mikrobiyoloji uzmanından oluşan heyet bugün Diyarbakır'da olacak.
1999'da hizmete giren ve bölgedeki tek özel diyaliz merkezi
olan Özel Diyarbakır Diyaliz Merkezi'nde hastalardan Hepatit C virüsü taşıyanların sayısı 66'yken, son üç ayda yapılan kontrollerde 22 kişiye daha virüs bulaştığının ortaya çıkması üzerine Sağlık Müdürlüğü Enfeksiyon Denetleme Kurulu heyeti inceleme yapmıştı. Heyetin 19 Aralık'ta yaptığı denetleme sonucu rapor hazırlandı. Raporda merkezin eksiklikleri vurgulanmakla birlikte, 'kesin bir karara varılması için üst mercilerin denetimi' istenmişti.
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı iki doktor ve üç enfeksiyon kontrol hemşiresince hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:
"Hemşireler ve personelin cerrahi eldivenleri kullandıkları ancak eldiven çıkarıldıktan sonra ellerin yıkanmadığı, ayrıca bir hemşirenin de hastadan hastaya geçerken eldiven değiştirmediği, tıbbi atık kovalarının yetersiz olduğu, tıbbi ve evsel atıkların doğru ayrıştırılmadığı, diyaliz merkezine ait, belediyenin topladığı dışarıda bulunan çöp kovalarının yeterince emniyetli olmadığı, Hepatit C'li hasta dosyaları incelendiğinde, rutin tetkiklerin yapılmasında eksiklikler olduğu, Hepatit C'li hastaların tedavi edilmelerine yönelik bir politakanın oluşturulmadığı, pansuman için kullanılan gazlı bezlerin uygun steril edilmediği (Pasteur fırınında sterilize edilmeye çalışıldığı), Bazı Hepatit B'li hastaların daha sonraki tetkiklerinde Hepatit B bulunmaması üzerine bir süre daha Hepatit B makineye alındığı, daha sonra ise Hepatit B ve Hepatit C'li olmayanların bağlı olduğu makinelere alındığı, yatak çarşaflarının ısı derecelerinin ve yıkanma sürelerinin gündüz ve akşam farklı olduğu tespit edilmiştir."
'Gerekirse kapatılır'
Diyarbakır Vali Yardımcısı Erol Özer, "Bu hafta üniversite ve bakanlığın raporuyla karar verilecek. Gerekirse merkez kapatılacaktır" dedi. (Radikal, dha)