Her 10 kişiden biri sabıkalı

Adalet borçlu, millet sabıkalı, bütçe yetersiz olunca, 'daha iyi adalet' özlemi suya düştü.

ANKARA - Adalet borçlu, millet sabıkalı, bütçe yetersiz olunca, 'daha iyi adalet' özlemi suya düştü. Türkiye'de her 10 kişidan birinin sabıkalı olduğunu belirten Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, "Mevcut bütçe ödenekleriyle adalet hizmetinin layıkıyla yerine getirilmesine olanak yok" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün Adalet Bakanlığı'nın 2002 yılı bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler, adaletin açmazını gözler
önüne serdi. Genel bütçe içinde Adalet Bakanlığı bütçesinin payının, yine yüzde 1'in altında binde 8.3 olarak belirlenmesinden şikâyet eden Bakan Türk, "Bu ödeneklerle bakanlığımızca hazırlanan projelerin uygulanarak
adalet hizmetinin gereği gibi yerine getirilmesine olanak yoktur" dedi.
Adalet borçlu
Ödeneksizlik nedeniyle davaların sürüncemede kalacağı, hak arama özgürlüğünün kullanılamayacağına dikkat çeken Türk, mahkemelerin geçmiş yıllardan kalan borç toplamının 10 trilyon lirayı geçtiğini, ama bütçeden 1.5 trilyon ödenek ayrıldığını söyledi ve "Bu durum, yargının, saygınlığını yitirmesine neden olacaktır" dedi.
Çarpıcı rakamlar
Türk'ün adli sicil kayıtlarından verdiği bilgi, Türkiye'de 10 kişiden birinin sabıkalı olduğunu gösterdi. Buna göre Eylül 2001 itibarıyla yurtiçi ve dışında suç işleyen vatandaşlarla ilgili ceza fişi, tali karar fişi ve yerine getirme fişlerinin toplam sayısı 10 milyon 529 bine, toplam sabıkalı sayısı ise yüzde 3'ü kadın olmak üzere 6 milyon 194 bin 397'ye ulaştı. Türk'ün verdiği diğer önemli rakamlar da şöyle:
Yargıdan şikâyet çok: Cezai konularda 2001 yılında 3 bin 630 ihbar ve şikâyet geldi, Aynı süre içersinde hâkim ve savcılar hakkında 2 bin 442, avukatlar hakkında 2 bin 492, ve zabıta amirleri hakkında da 221 şikâyet başvurusu yapıldı.
Yüksek tazminat: AİHM'de bugüne kadar görülen davalardan 135'i Türkiye aleyhine, dokuzu lehine sonuçlanırkan, 33 başvuru kabul edilemez bulundu. Halen Türkiye aleyhine incelenen başvuru sayısı 3 bin 964. Türkiye, bu davalarda 866 bin 230 sterlin, 13 bin 557 dolar ve 6.2 milyon frank karşılığı TL, ayrıca 182 bin 129 dolar ve 5 milyon 188 bin frank döviz, dostane çözüme kavuşturulan 343 başvuruda ise ilgililerine 489 milyar lira ödeme yaptı (Toplam miktar yaklaşık 5 trilyon 207 milyar 284 milyon 990 bin lira).