Her ile enkaz altı müdahale birimi

Sağlık Bakanlığı'nın projesiyle her ilde afetlerde enkaz altı profesyonel müdahalede bulunacak yaklaşık 20'şer kişilik medikal ekipler kurulacak.

Sağlık Bakanlığı'nın, 'Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi' kapsamında; her ilde afetlerde enkaz altı profesyonel müdahalede bulunacak yaklaşık 20'şer kişilik medikal ekipler kurulacak.
Proje, başta deprem olmak üzere yaşanabilecek olası afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun olarak donatılmış gönüllü ekipler aracılığıyla en kısa sürede enkaza yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, en hızlı ve güvenli şekilde yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ve tüm işler için gerekli profesyonel yönetim organizasyonunun oluşturulması yoluyla afetlerde ölüm ve sakatlıkların kabul edilebilir sınırlara çekilmesini amaçlıyor.
Proje kapsamında, uluslararası standartlara uygun Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde oluşturulacak 'medikal ekipler' Türkiye'de ve yurtdışında oluşan afetlerde hizmet sunabilecek. Afetler sonrası olay yerinde ve hastanedeki sağlık hizmetleriyle ambulans giriş çıkışında 'kötü zincir'in oluşmasını engellemek için önceden 'Olağanüstü Durum Planlaması' yapılacak ve bu plan karşısında medikal tim ve ekiplerin oluşturulması, eğitimi ve standart donanımı sağlanacak.
Proje kapsamında; öncelikle sivil savunma birliği olan bölgelerden başlanmak üzere; her ilde afetlerde enkaz altı profesyonel müdahalede bulunacak ve özellikle gönüllü sağlık personelinden oluşan yaklaşık 20'şer kişilik medikal ekipler kurulacak ve enkaz altına bu ekipler müdahalede bulunacak. Afet noktalarından acil tedavi merkezlerine güvenli ve hızlı nakli sağlayacak uygun donanımda nakil araçları temin edilecek.
Afet sonrası gerekli acil tedavi hizmetlerini sağlayacak sağlık kuruluşlarının olağanüstü durumlara uygun organizasyonları ve lojistikleri sağlanacak. Afete en yakın noktada ameliyat dahil ileri acil müdahalelerin yapılabileceği mobil acil sağlık üniteleri temin edilecek, bunların kullanımıyla ilgili yerel ve bölgesel kapasite oluşturulacak. Ülke genelinde sağlık afet organizasyonu kurulacak.
Gerektiğinde başka ülkelerde meydana gelebilecek afetlerde Türkiye adına kurtarma hizmetlerine katılacak bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de oluşturulacak.

KURTARMA EKİPLERİNE STANDART GELİYOR

Türkiye'de özellikle sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan az sayıdaki medikal ekiplerin, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda standart bir yapıya kavuşturulması sağlanacak. Yapılacak tüm bu düzenlemelerle afetlerdeki ölüm ve sakatlıklar kabul edilebilir seviyelere çekilecek. Bu çerçevede, öncelikle sivil savunma bölgelerinden başlanarak illerde medikal kurtarma ekipleri kurulmaya ve eğitimlerine başlandı. İlk ekip, Bursa'da kurularak 15-19 Aralık 2003'te eğitimlerini tamamladı. İkinci eğitim, 26-30 Ocak 2004'te Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce illerinde oluşturulan ekiplere yönelik Kocaeli'nde yapıldı.
11 sivil savunma bölgesinde bu ekiplerin kurulması, eğitilmesi, organizasyona ilişkin gerekli lojistiğin sağlanması işlerinin 2004 yılı sonuna kadar tamamlanması, 2005 yılı Mart ayından itibaren de tüm illere yaygınlaştırılmasına başlanması hedefleniyor.