Her şeyi de çocuktan beklemeyin!

Mahkeme yarış atı gibi sınavdan sınava koşan çocukları sevindirdi: Çocuk sınavda heyecandan yanlış test türünü işaretlemişse sorumlusu çocuk değil, salon görevlisidir
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

ANKARA - Ankara 15. İdare Mahkemesi, ilginç bir karara imza atarak, heyecan, dalgınlık gibi nedenlerle soru kitapçığının türünü yanlış işaretleyen ve bu nedenle de sınavlarda başarısız olan öğrencilerin, bu durumdan tek başına sorumlu olmadıklarına hükmetti. Mahkeme, yaşı küçük öğrencinin kitapçık türünü yanlış işaretlenmesinden salon görevlilerinin de sorumlu olduğunu belirtti.
Manisa’da ilköğretim 8.sınıf öğrencisi S.D, 8 Haziran 2008’de Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na (OKS) girdi. Oturma düzeni uyarınca A kitapçığındaki soruları yanıtladı. Cevap kâğıdına yanlışlıkla ‘B’ yazdı. Başarısız oldu. 

MEB reddetti
Durumu fark eden velisi Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlıksa yanlışlıktan ‘gerekli dikkat ve özeni göstermeyen’ 8. sınıf öğrencisi S.D.’nin sorumlu olduğunu söyleyip itirazı reddetti. Vali bunun üzerine Ankara 15.İdare Mahkemesi’ne başvurdu.
Mahkeme ise MEB’in aksine, sınav kitapçıklarının cevap kâğıtlarına yanlış işaretlenmesinde salon görevlilerinin sorumlu olduğuna hükmetti.
Kararda özetle şu noktalara dikkat çekildi: Sınav kılavuzunda salon görevlilerinin “Aday bilgileri, soru kitapçığı ve türünün doğruluğu kontrol edilmiştir” şerhi var. Bu da görevlileri söz konusu yanlışlıkta sorumlu kılıyor.Buna göre salon görevlilerinin sınava giren öğrencilerin doğru kitapçık türünü işaretleyip işaretlemediklerini tek tek inceleyip, yanlış işaretleyenleri uyarması gerekiyor. 

Emsal karar
Daha çok 18 yaşından küçük, reşit olmayan öğrencilerin girdiği sınavlarda, yanlış kitapçık kodlamaları sıkça rastlanılan ve öğrencilerin sınavlarda kötü puan almasında önemli faktörlerden biri. Ancak, bu durum Ankara 15.İdare Mahkemesi kararından sonra büyük oranda değişecek.