Her sınıfta bir hükümet olacak

Büyük umut bağlanan yeni ilköğretim müfredatında, sosyal bilgiler dersinde uygulamalı demokrasi eğitimi verilecek. Öğrenciler, meclis oluşturacak, hükümet kuracak, anayasa hazırlayacak.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Önümüzdeki yıl altı pilot ilde uygulamaya konulacak olan yeni ilköğretim müfredatında sosyal bilgiler derslerinde öğrencilere çeşitli etkinliklerle demokrasi eğitimi verilecek. Daha önce açıklanan 'demokrasi eğitimi ve okul meclisi programı'yla paralel olarak yürütülecek derslerde öğrencilere demokratik hakları anlatılacak.
İlköğretim beşinci sınıfta okutulacak olan sosyal bilgiler derslerinde 'sözlük çalışması', 'hükümet kurma', 'okul meclisi', 'sınıf sözleşmesi', 'sınıf anayasası', 'bayrağımızın tarihi' gibi etkinlikler düzenlenecek. Sözlük çalışması etkinliğinde, öğrencilerin yasa, Anayasa, merkezi-yerel yönetim, bakan ve başbakan kavramlarını araştırmaları istenecek.
Hükümet kurma etkinliğinde, öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler, cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların temel görevlerini kavratma amaçlı dramalar yapacak. Okul meclisi etkinliğinde, sınıfta meclis oluşturulacak. Sınıf sözleşmesi etkinliğinde, belirlenen öğrencilere demokratik haklarla ilgili sözleşme, sınıf ve okul kurallarını içeren bir anayasa hazırlatılacak.
STK'ları öğrenecekler
Sosyal bilgilerde öğrencilere etkinliklerle sivil toplum kuruluşlarının (STK) görevleri anlatılacak. Bu çerçevede, öğrenciler bir sivil toplum örgütünü ziyaret ederek, örgütün etkinliklerini inceleyecek, derste de sivil toplum örgütlerinin etkinlikleriyle ilgili filmler izleyecek olan öğrencilere, 'bilinçlendirme kampanyası' etkinliğiyle toplumsal duyarlılık ve katılım bilinci yerleştirilmeye çalışılacak.
'5 N 1 K' etkinliği
Türkçe derslerinde öğrencilerin dinlediğini anlamaları gazeteciliğin temel kuralı '5 N 1 K' yöntemiyle öğretilecek. Söz konusu etkinlikle, öğrencilerin dinlediği hikâye, masal ve metinden, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına yanıt bulmaları istenecek.
Yeni müfredatla öğrencilere, suçluluk duymaksızın 'hayır' diyebilmeleri ve nedenini açıklayabilmeleri öğretilecek. Dördüncü sınıftan itibaren mesleklere yönlendirilecek olan öğrenciler, çeşitli etkinliklerle kendi özelliklerinin hangi mesleğe uygun olduğunu fark edecek.