Her "Siyasal" mezunu "Mülkiyeli" değildirHer "Siyasal" mezunu "Mülkiyeli" değildir


Her "Siyasal" mezunu "Mülkiyeli" değildir
Kime "Mülkiyeli" deneceği konusundaki polemik yeniden alevlendi.

Ankara

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yalçın Karatepe ile Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamalarda diğer Siyasal Bilgiler Fakülteleri’ne “Mülkiyeli” denmesine tepki gösterildi.  Karatepe,”Mülkiye Fakültemizin ‘göbek adı’ değil, resmi adıdır”, Mülkiyeliler Birliği Başkanı Sevilay Çelenk ise, “ Türkiye ’de 1859’dan beri kesintisiz olarak tek bir Mülkiye vardır: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi” dedi. 

İstanbul ’da başlayan “Rüşvet ve Yolsuzluk” operasyonunun ardından polis teşkilatı başta olmak üzere kamuda atama furyası başladı. Radikal’de önceki gün yayınlanan haberde bu atamalarda “akademi” kökenlilerin yerine “Mülkiyeli”lerin tercih edildiği belirtilmişti. Çoğunlukla İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının da “Mülkiyeli” olarak anılması eski bir tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.işte o açıklamalar: 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yalçın Karatepe:
“…1859 yılında “Mekteb-i Mülkiye” adını taşıyan okul kurulur. Bu okul 1936 yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetini İstanbul’da sürdürür.
Ankara’nın genç Cumhuriyet’in Başkent i olması nedeniyle, devlete memur yetiştiren okulun da Ankara’da olması gerektiğini söyleyen Atatürk ’ün talimatıyla Ankara’ya taşınır ve adı Atatürk tarafından “Siyasal Bilgiler Okulu” olarak değiştirilir. 1946 yılında Ankara Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte adı “Siyasal Bilgiler Fakültesi” olur ve üniversiteye bağlanır.
Bu kısa tarihçede görüldüğü gibi “Mülkiye” Fakültemizin “göbek adı” değil, resmi adıdır. Bu nedenle bugün adında “Siyasal Bilgiler” olan herhangi bir fakülte “Mülkiye” ismini kullanamaz, mezunlarına “Mülkiyeli” diyemez. 

Kuruluşundan beri ülkeye hizmet eden, kişisel menfaat peşinde koşmayan, toplumsal faydanın bireysel çıkarın önünde olduğuna inanan kadrolar yetiştirmeye devam eden Fakültemiz, bu görevini aynı inançla bundan sonrada sürdürecektir.” 

Mülkiyeliler Birliği Başkanı Sevilay Çelenk:
“Türkiye'de 1859'dan beri kesintisiz olarak tek bir Mülkiye vardır: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF). Diğer SBF'ler, bizim fakültemizin adının, itibarından kaynaklı olarak benimsenmesi sonucu sonradan kurulan eğitim kurumlarıdır. Türkiye Üniversiteleri bünyesinde bugün çok sayıda SBF mevcut olduğu halde, “başka Mülkiye yok”tur. “Mülkiye,” okulumuzun, kuruluş yıllarındaki adından gelen tarihsel bir isimdir.”