@idrisemen

Her taşın altından çıkan sendika: Eğitim Bir-Sen

Her taşın altından çıkan sendika: Eğitim Bir-Sen
Her taşın altından çıkan sendika: Eğitim Bir-Sen
1992'de kurulan Eğitim Bir-Sen 22 yıl içinde 231 binden fazla üyeye sahip olarak yetkili sendika haline geldi. Özellikle son 10 yıl içinde büyüyen ve 4+4+4 sisteminin mimarı olan sendika, Osmanlıca eğitim, turizm otelcilik liselerinde alkollü içecek dersinin kaldırılması gibi önerileriyle Milli Eğitim Şûrası'na 'damga' vurdu.
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL – 14 Şubat 1992’de Mehmet Akif İnan’ın öncülüğünde 15 eğitim çalışanıyla kurulan Eğitim-Bir-Sen, 231 binden fazla üyesi ile Türkiye ’nin yetkili eğitim sendikası oldu. Sendikanın şu ana kadar en büyük icraatı 28 Şubat sürecinde çıkarılan bir yasayla yürürlüğe giren 8 yıllık kesintisiz eğitim sisteminin değiştirilmesi oldu. Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, ‘8 yıllık kesintisiz eğitim askeri dayatmadır’ görüşüyle eğitimde 4+4+4 formülünü önerdi. Şûra’da kabul edilen 4+4+4 sistemi 2012 yılında TBMM Genel Kurulu’nda 295 kabul oyuyla yasallaştı.

Hükümete yakınlığıyla bilinen sendika son yıllarda bünyesine kattığı üyelerle sözleşmede de yetki sahibi oldu. Eğitimcilere göre 2014 yılında değiştirilen okul müdürlerinin çoğu bu sendikaya bağlı kişilerden seçildi. İşte son yıllardaki önerileriyle eğitime yön vermeye başlayan ve 19. Milli Eğitim Şûrası’na kendi ifadeleriyle ‘damga vuran’ Eğitim Bir-Sen’in icraatları:

Osmanlıca dersi: Daha önce Sosyal Bilimler Lisesi’nde zorunlu, tüm liselerde ise seçmeli ders olarak verilen Osmanlıca dersi 19. Milli Eğitim Şûrasının en çok tartışılan kararı oldu. Şûrada Eğitim Bir-Sen Osmanlıca dersinin bütün liselerde zorunlu olmasını önerdi. Komisyondan oy çokluğu ile geçen bu karar Şûra genel kurulunda yumuşatıldı. Son olarak Osmanlıcanın Sosyal Bilimler Liseleri ile İmam Hatip Liselerinde zorunlu, diğer tüm liselerde ise seçmeli ders olarak verilmesi kararlaştırıldı.

Karma eğitim kalksın önerisi: Eğitim-Bir-Sen, 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu’nda yer alan, ‘okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır’ ibaresinin değiştirilmesi ve karma eğitim zorunluluğunun kaldırılmasını istedi. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer, "Başarının artması için bu teklifi getiriyoruz. Batıda bu tip araştırmalar var" diye açıklama yaptı. Eğitim Bir-Sen’in, ‘okullarda eğitim; eğitimin türüne, ihtiyaç ve zorunluluklarına göre kız ve erkekler birlikte, yalnızca erkek veya yalnızca kız öğrencilere yönelik olacak şekilde verilmelidir’ şeklindeki önergesi şûra gündem maddeleri arasında olmadığı için genel kurul tarafından değerlendirmeye alınmadı.

Alkollü içecek dersinin kaldırılması: Eğitim Bir-Sen, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden ‘Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama’ dersinin kaldırılmasını önerdi. Öneri öğlenden önce komisyon tarafından reddedildi. Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu açıklama yapıp komisyonu eleştirdi. Komisyonun öğlenden sonraki oturumunda konuyu tekrar gündeme getirdiler. Komisyonda tartışma çıktı, bazı sendikalar komisyonu terk etti. Yapılan oylama ile Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarını içiren ‘Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama’ dersinin kaldırılması karara bağlandı.


‘ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ’ İLE KARARA DÖNÜŞEN ÖNERİLER
-İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin konulması.

-İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için hazırlanacak olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programlarında da çoğulcu anlayışa yer verilmesi.

-Ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması ve ara verilen sürelerde öğrencilere dışarıdan sınav hakkı verilmesi.

-Değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer verilmesi.

-Bütün ortaöğretim kurumlarında haftalık ders saatlerinin azaltılması.

-Bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının çalışma ve eserlerine ilkokul, ortaokul ve lise öğretim programlarında yer verilmesi.

-Bütün ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar dersi çatısı altında geleneksel sanatlarımız olan Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür öğretim programlarının da uygulanmasına imkan verilmesi.

-Ortaöğretim kurumlarında öğretim programlarının okul türleri arasında yatay ve dikey geçiş, sınıf atlama ve normal öğrenim süresinden önce mezun olma fırsatlarına yer verecek şekilde düzenlenmesi.

-Kutlu Doğum Haftası ve Aşure Günü’nün Belirli Gün ve Haftalar kapsamına alınması.


OKUL GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ KARARA DÖNÜŞEN ÖNERGELER
- Okul paydaşlarının okul güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları tanımlanması.

-İhtiyaç duyulduğunda okul paydaşları, okul güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla eğitimden (ihmal, istismar, şiddet, ilk yardım vb.) geçirilmesi.

-Okulda yaşanabilecek kaza ve yaralanmaları önlemek amacıyla, okuldaki onarım ve tadilatlar için okul yönetimlerine küçük onarım ödeneği tahsis edilmesi.

-Okul güvenliğine ilişkin ulusal ve yerel sorunları belirlemek ve analiz etmek amacıyla bu konuda bir veri tabanı oluşturulmalı, bu veri tabanından hareketle bölgelere, hatta okullara göre risk haritaları çıkarılması.