'Herkes Kuran kursu açamaz'

Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı dışında vakıf ve dernekler dahil, hiçbir gerçek veya tüzelkişinin Kuran kursu açamayacağını vurguladı.

ANKARA - Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı dışında vakıf ve dernekler dahil, hiçbir gerçek veya tüzelkişinin Kuran kursu açamayacağını vurguladı. Bakan Aydın, CHP Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın 'Kur'an kursuna gelene liseyi dışarıdan bitirme imkânı vaat
eden' dernekle ilgili soru önergesini yanıtladı. Aydın, "Soru önergesinde zikredilen duyuru, Diyanet'in bilgisi dışında kursla ilgili dernek yönetimince yapılmıştır. Bu konuda dernek yetkililerinin uyarılması ve bu tür hareketlere meydan verilmemesi için müftülüğe gerekli talimat verilmiştir. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Diyanet'e bağlı faaliyet gösteren Kuran kursu sayısı 3 bin 852'dir.