'Hıristiyan nüfusu 10 bine yükseldi'

Misyoner hakkında araştırmalar yapan Mehmet Sait Çakar, Anadolu'daki misyonerlik çalışmalarının 1630'a kadar uzandığını söylüyor.

ANKARA - Misyoner hakkında araştırmalar yapan Mehmet Sait Çakar, Anadolu'daki misyonerlik çalışmalarının 1630'a kadar uzandığını söylüyor. Bu tarihte Katolik olan Kapuçin misyonerleri Mardin'e gelerek Ermeni cemaati üzinde misyonerlik faaliyetleri başlatmış. Amaç Gregoryen Ermenileri Katolikleştirmek. Çakar, "19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren Amerikalı ve Alman misyonerler Protestanlığı yaymaya başladı. Bazı Keldanileri, Süryanileri, Yezidileri ve hatta Kızılbaşları da Protestanlaştırdı" diyor.
'Çekirdek kadro 50 kişi'
Ermeni tehcirinden sonra İstanbul'daki hariç hemen hemen bütün misyoner okulları kapatılınca misyonerlik faaliyetleri de 'askıya' alınmış. Çok partili dönemde başlayan 'kıpırdanma', Özal döneminde 'harekete' geçmiş. Çakar, misyonerlik çalışmaları sonucu Türkiye genelindeki Hıristiyan nüfusun 10 bine yükseldiğini, bunların yaklaşık 5 bininin İstanbul ve Ankara'da bulunduğunu söylüyor. Misyonerlerin 'çekirdek kadrosu' 50 kişi.
Misyonerlik değil, dini engellemek suç
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç. Dr. Adem Sözüer, "Hıristiyanlığın yayılması faaliyeti hiçbir zaman suç olmadı" dedi. TCK'nın 115. maddesi de şöyle: "Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. "