Hitit hukuku ders olsun

Günümüzden yaklaşık 3200 yıl önce tahta oturan Hitit Kralı II. Tuthaliya yargıçlara şu talimatı vermişti: " Basit bir davayı zorlaştırmayınız. Zor bir davayı da basitmiş gibi göstermeyiniz. Doğru olanı yapınız...
Haber: DEMET BİLGE ERGÜN / Arşivi

İSTANBUL - Günümüzden yaklaşık 3200 yıl önce tahta oturan Hitit Kralı II. Tuthaliya yargıçlara şu talimatı vermişti: " Basit bir davayı zorlaştırmayınız. Zor bir davayı da basitmiş gibi göstermeyiniz. Doğru olanı yapınız... Artık garnizon komutanı, belediye başkanı ve yaşlılar beraberce adaletin uygun şekilde yerine getirilmesini sağlayacaklar ve halk davalarını getirecek..."
III. Hattusili döneminde ise zimmet ve görevi ihmal suçlamasıyla üst düzeyde bir tapınak görevlisine dava açıldı. Davacı Kraliçe Puduhepa'ydı. Zimmete geçirilenler de tapınak mallarıydı. Dava için en az 30 tanık dinlendi.
Uzun oturumlar yapıldı. Tarafsızlık ilkesi gereği, davacı kraliçe olduğu için, kral yargıçlık yapmadı.
Hitit hukuku üzerine geniş bir araştırma yapan avukat Erdal Doğan, Hititlerin günümüzden çok daha ileri olduğunu öne sürüyor ve "Hitit hukuku üniversitelerde ders olarak okutulmalıdır" diyor. Doğan'ın Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı bitirme tezi olarak sunduğu ve üniversitece kabul edilen 'Hititlerde Hukuk-Modern Hukuk Eleştirisi' başlıklı çalışmada, 3 bin 500 yıl önceki Hitit hukukunun günümüzün 'insan hakları, demokrasi' odaklı hukukuna göre daha hümanist ve hatta kimi uygulamalarla daha özgürlükçü olduğunu belirtiliyor.
Doğan, bu nedenle kendi deyimiyle 'daha merkeziyetçi, sert yaptırımları, köleci ve cinsiyetçi' yönleriyle bilinen 'Roma hukuku'nun yanında 'daha insancıl, barışcı ve doğacı' özellikleri olan 'Hitit hukuku'nun da en azından karşılaştırmalı ders olarak okutulması gerektiğini savunuyor.
Doğan'ın tezine göre 'Hitit hukuku'nun tarihin derinliklerinde kalmış uygulamaları şöyle:
Hapis yok, tazminat var
Hitit yasalarında insan yaralama ve öldürmeye dair hükümlerde, yaptırım olarak ölüm cezası veya hapsetme yerine, tazminat cezası öngörülüyor. Tazminat cezası hükmünün ardında yer alan 'Suçu evinden uzaklaştırır' ifadesi kişileri bir nevi temize çıkarıyor. Günümüzde ise adli sicil kayıtları uzunca bir zaman tutuluyor. Kişinin tekrar sosyal yapı içerisinde yer edinmesini zorlaştırıyor.
Suçta maddi ve manevi kast unsuru aranıyor. 'Eğer eli günah işlerse' ifadesi kazayla oluşan sonuç olarak değerlendiriliyor. Bu durumda tazminat cezası yarı yarıya düşüyor. Eylem teşebbüs aşamasında kalırsa Hititlerin deyimiyle 'fail eşikte yakalanırsa' tazminat yine yarı oranında indiriliyor. Kişi yaralanırsa parasal tazminat ve doktor masrafları ile bakım masrafları gibi zararları ödeniyor. Kadınlar ve köleler 'pozitif ayrımcılığa' tabi tutuluyor. Zararları tazmin ediliyor, daha düşük yaptırımlarla karşılaşıyorlar.
Evlilik, nişanlılık yasası
Hititlerden 1500 yıl sonra kurulan Roma İmparatorluğu'nda kadınlar 'yurttaş' bile sayılmazken, Hitit yasalarında kadın ve erkek eşitliği sağlanıyor. Nişanlılık, nişan bozma, evlilik, boşanma ve miras hukuku yasalarda düzenleniyor. Bu, evliliği bir akde bağlayan ilk yasa olarak kabul ediliyor. Yasaya göre, kadınlar, evlenecek kızlarıyla ilgili kararı babalarla birlikte veriyor. Nişan bağlayıcı değil. Boşanmayı iki taraf da isteyebiliyor. Çocuklar paylaşılıyor, herkesin malı kendisine kalıyor.
'Çevre' suçlarına ceza
Toplumun geçim kaynağı olan bağlara, bahçelere, otlaklara, evlere, köylere, hayvanlara, kölelere, üretim araçlarına, su yollarına, göletteki kuşlara zarar verenler tazminat ödüyor. İşçi ücretleri belirlenirken işin süresi ve aşamaları dikkate alınıyor. Sabit ücret tarifesi kent ve köylerde geçerli oluyor. Böylece kent ve köylerin ekonomisine standart getiriliyor. Gaspta, mağduriyet gideriliyor.
Diplomaside kadın izi
Tarihte ilk devletlerarası barış antlaşması olan 'Kadeş' Mısır kralı II. Ramses ile III. Hattusali arasında imzalanmış. Kadeş anlaşmasında Kral III. Hattusili ve Kraliçe Puduhepa ayrı ayrı kendi mühürlerini kullanmışlardı.
'Roma hukuku her yeri kuşatmış'
Araştırmanın Hitit hukuku konusunda Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olduğunu söyleyen Erdal Doğan, şöyle konuşuyor:
"Günümüz insan hakları kavramı ve pozitif hukuk düzenlerinin yapılanması sürecinin en büyük aktörü dönemin büyük Roma İmparatorluğu'dur. Bu etki yerel hukuk ve devletlerarası düzenleri yapılandırmakla kalmamış, suç, ceza anlayışımızı, idari yapılanmayı, cinsiyet ayrımcılığı, doğa ve evrendeki yerimizi, mimariyi ve demokrasi anlayışımızı da etkilemiştir. Hegomonik bu ideolojik kuşatmaya karşın üzerinde yaşadığımız topraklarda 3500-4000 yıl önce uygulanan Hitit hukukunu bilmemiz önem taşıyor. Bu konu yalnızca teknik hukuku değil aynı zamanda tüm sosyal disiplinleri ve felsefeyi de yakından ilgilendiriyor."


    http://www.radikal.com.tr/7508037508030

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.