Hizbullah'ın militan profili: Çocuk, liseli, işsiz

Polisin 'dini istismar eden terör örgütü' araştırması, Hizbullah'ın militan portresini çıkardı. Örgüt üyelerinin yüzde 12'si 14 yaşından küçük, yüzde 42'si 14-17 yaşında...

 

TARIK IŞIK

ANKARA - Polis Akademisi Araştırma Merkezleri (PAMER) bünyesinde bulunan Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Araştırma Merkezi (UTSAM) tarafından yapılan araştırma, dini istismar eden terör örgütlerinin militan profilini ortaya koydu: Bu örgütlerin kullandığı çocukların yüzde 12’si 14 yaşından küçük, yüzde 42’si ise 14-17 yaş aralığında. Sadece yüzde 7’si üniversite mezunu. Yüzde 57 gibi ezici bir çoğunluğu ise işsiz.

 

 

İRA deneyimlerinden faydalanıldı

 

İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA)- İngiltere arasında müzakereleri yürüten Lord John Alderdice’in deneyimlerini İçişleri Bakanlığı bürokratları ile Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele uzmanlarına aktarmasına olanak sağlayan UTSAM, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da etkin olan, metropollerde ise eleman kazanma faaliyetlerine hız veren Hizbullah konulu bir dizi çalıştay düzenledi.
‘Örgütle etkin mücadelenin ilk evresinin örgütün faaliyetlerini bilimsel analizlere dayanan strateji ve yöntemlerle irdelemek olduğu’nun altını çizen UTSAM, Hizbullah’ın örgüt ve eleman profilleri çıkarttı. Terörle mücadelede görevli güvenlik ve istihbarat birimlerinin yanı sıra ilgili başka kurumların yürüttükleri çalışma ve uygulamalar da analiz edildi. Örgütün eleman kazanmada kullandığı stratejiler, örgütün eleman temininde hedef aldığı kitlenin profili ve yeni üyelerin radikalleşme süreçleri detaylı olarak incelendi. 

 


Psikolojik yönden de katkı

 

Çalıştaylara, UTSAM, EGM İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği Şefliği, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM), Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan temsilciler katıldı. Çalıştayların ardından hazırlanan ‘Dini İstismar Eden Terör Örgütleri İle Mücadelede Önleme Stratejileri Çalıstayı Değerlendirme Raporu’nda örgüt mensuplarının yaşları, eğitim ve iş durumları detaylarıyla anlatıldı.