Hızla örgütleniyorlar

Etkin bir kadın örgütü olan Uçan Süpürge'nin 'Türkiye'de Kadın Örgütleri Araştırması'nın sonuçları, kadın örgütü sayısının hızla arttığını gösteriyor.
Haber: DEMET BİLGE / Arşivi

İSTANBUL - Etkin bir kadın örgütü olan Uçan Süpürge'nin 'Türkiye'de Kadın Örgütleri Araştırması'nın sonuçları, kadın örgütü sayısının hızla arttığını gösteriyor. İşte araştırmanın sonuçları:

 • 1973-1982 arasında 10 olan örgüt sayısı, 1983-1992 arasında 64'e, 1993-2002 arasında 197'e ulaştı.
 • Örgütler bir yandan sayılarını artırırken, bir yandan da farklı illerde yaygınlaştı, faaliyetini çeşitlendirdi.
 • Örgütlerin yüzde 54.7'si İstanbul, Ankara ve İzmir'de, yüzde 13.5'i Mersin, Antalya ve Adana'da, yüzde 11.6'sı Diyarbakır, Urfa, Batman ve Mardin'de.
 • Örgütlü kadınların yüzde 46'sı üniversite, yüzde 18.3'ü lise, yüzde 4'ü ise ilkokul mezunu. Kadın örgütlerinde çalışanlar daha çok 36-49 yaş arasında.
  Sorunlar çok
 • Örgütlerin önemli sorunları şöyle: Mali (yüzde 42.6), insan gücü ve gönüllü çalışma eksikliği (yüzde 21.7), toplumsal destek eksikliği (yüzde 11.5), mekân yetersizliği (yüzde 5.8).
 • Örgütlerin yüzde 96.7'si işbirliğinin önemine inanıyor. Ancak iletişim teknolojisi konusunda sorunlar var.
 • Örgütlerin yüzde 55.8'inde bilgisayar yok, yüzde 29'unda sadece tek bilgisayar var. Örgütlerin yüzde 82.7'si bilgisayar ağından yoksun. Yüzde 72.4'ünün fotokopi makinesi bile yok.
 • Kadın örgütlerinin yüzde 56.7'si mali kaynak, fon ve sponsor bulmakta zorlanıyor, yüzde 22.9'u aidat toplamakta sorun yaşıyor. Yüzde 3.1'i devlet ve özel sektör desteğini yetersiz buluyor.
 • Örgütlerin ortak sıkıntılarından biri de 'aktif üye' sayısının yetersizliği.
 • Sadece şiddetle mücadele amacıyla kurulmuş örgüt sayısı yüzde 1.9.
  Amaç için önce eğitim
 • Örgütler daha çok 'güçlendirmek ve statü artırmak' amacıyla yola çıkıyor ve bunun eğitimle olacağına inanıyor.
 • Amaçlarına göre örgütlerin dağılımı şöyle: Güçlendirmek, statü artırmak yüzde 30.9, destek, koruma, yardım yüzde 19.6, eğitim-öğretim yüzde 12.5, yasal koruma, savunma yüzde 6.8, sağlığı iyileştirme yüzde 6.8, siyasete katılım, karar verme yüzde 6.4, gelir, istihdam sağlama yüzde 6.1, şiddetle mücadele 1.9 ve kültür, sanat yüzde 1.6.
 • Yüzde 53.1'i hedef tayininde eğitim düzeyini belirleyici bulmazken, yüzde 35.8'i okuma-yazma bilmeyen ya da ilk-okul mezunu kadınlara ulaşmak istiyor.
 • Örgütlerin yüzde 22.1'i kadın kuruluşları, yüzde 16.1'i sosyal refah kurumları, yüzde 14.5'i meslek kuruluşları, yüzde 11.5'i çevrecilerle çalışıyor.
 • Kadın örgütleri veri tabanı 'ucansupurge.org' adresinde sürekli güncelleniyor. Sitedeki kadın örgütü sayısı 356.


  Türkiye'ye örnek olmalı
  37 ildeki 313 kadın kuruluşuyla görüşülerek yapılan araştırmanın koordinatörü ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Türkiye'de ilk kez kadın örgütlenmesi konusunda böyle kapsamlı bir araştırma yapıldığını söyledi. Ecevit, şu değerlendirmede bulundu:
  "1980'lerde protesto, yürüyüş yapan kadın hareketi, artık sokakta olmadığı için, 'Türkiye'de kadın hareketi zayıfladı' yorumları yapılmıştı. Oysa kadın hareketi, örgütlenerek güçleniyor ve etkinlikleri çeşitleniyor. Birbirlerine deneyimlerini anlatıyorlar.
  Ekonomik krizler de örgütlenmeyi artırdı. Ailelerin gelir seviyeleri düşünce, kadın örgütleri de buna cevap vermek zorunda hissetti kendini. Kadınlara nasıl istihdam yaratabiliriz, ek gelir nasıl sağlarız diye yola çıkıldı ve gelir getirici faaliyetler yapan örgütlerin sayısı arttı. Kadınların bu örgütlülüğü, sivil toplum örgütlerine örnek olmalıdır."