'Hızlı çalışmalıyız'

AB Genel Sekreteri Murat Sungar, AB müktesebatının ancak yüzde 15'lik bölümünün Türkçeye çevrildiğini belirtti.

ANKARA - AB Genel Sekreteri Murat Sungar, AB müktesebatının ancak yüzde 15'lik bölümünün Türkçeye çevrildiğini belirtti. Dün, CNN-Türk'te yayımlanan Ankara Kulisi'ne konuk olan Murat Sungar, Türkiye'nin AB'ye taahhütlerini içeren Ulusal Program'da yapılması gerekenlerin yüzde 40'ının gerçekleştirildiğini, oluşturulan bir veri tabanıyla AB müktesebatına ne kadar uyum sağlandığının izlenebildiğini söyledi.
Son zamanlarda yasama faaliyeti çok yoğun geçtiği için bazı alanlarda geri kalındığını kaydeden Sungar, ekonomik kriterlere uyumu hızlandırmak ve müktesebat çevirisini tamamlamak gerektiğini ifade etti. Sungar bakanlıkların kendileriyle ilgili mevzuatının İngilizceye çevirisi çalışmalarında ise ileri bir noktaya gelindiğini anlattı. Sungar, AB müktesebatı çevirisinin yüzde 25'e ulaşmasıyla tarama sürecinin başlayacağını, tarama süreciyle belki müzakerelere de başlanabileceğini kaydetti.
'Pazarlık yok'
AB ile müzakere sürecinde bir pazarlığın söz konusu olmadığını belirten Sungar, çevre konusunda AB'ye uyumun maliyetinin 25-40 milyar dolar seviyesinde tahmin edildiğini açıkladı. Sungar, çevreyle ilgili konularda tam üyelik sonrasına sarkan bir geçiş süreci olabileceğini belirtti.
AB başmüzakerecisine her türlü yetkinin verilmesi gerektiğini kaydeden Sungar, "Hiç kimsenin, hiçbir şekilde itiraz edemeyeceği bir yetkiye kavuşması lazım" dedi. Sungar, başmüzakerecinin neden çok kuvvetli yetkilerle donatılması gerektiğine ilişkin soruyu yanıtlarken de, kurumlar arasında şimdiden bazı görüş ayrılıkları hissedildiğini belirtti. Bazı kurumların AB mevzuatını tam olarak uygulamak isterken, başka bir kurumun sıkıntı yaratacağını düşündüğünü anlatan Sungar, konsensüs sağlama gereğine işaret etti.
'Taraftar azalacak'
Sungar, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte, AB'nin Bulgaristan ile yürüttüğü müzakere sürecini izleyerek, Türkiye'ye farklı muamele yapılıp yapılmadığını kont- rol etmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'de yüzde 70 seviyesindeki AB savunucularının, müzakere sürecinde gerçeklerle karşılaşılınca biraz azalacağını vurgulayan Sungar, Kıbrıs dışarıda bırakılırsa, bugüne kadar siyasi kriterlerde Türkiye' nin yapıp da pişman olduğu bir şey bulunmadığını söyledi.


    http://www.radikal.com.tr/7392987392980

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.