Hâkim adayına mülakat iptal yolunda

Danıştay, hâkim adaylarının yazılı sınavdan sonra mülakata alınmalarına karşı çıkarak uygulamanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Danıştay, hâkim adaylarının yazılı sınavdan sonra mülakata alınmalarına karşı çıkarak uygulamanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yargıda her dönem 'siyasi kadrolaşmanın' başlama yeri olarak gösterilerek eleştirilen hâkimlik mesleğine kabul koşullarının değiştirilmesine yol açabilecek karar, İsmail Ercan adlı adayın mücadelesiyle gündeme geldi.
Ercan, 2004 yılı Adli Yargı Hâkim Adaylığı mülakat sınavının sonuçlarının tamamının ve bu mülakat sınavının dayanağı olan Adli ve İdari Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliği'nin 8. maddesinin ilgili kısımlarının iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi. Ercan bu düzenlemenin dayanağı olan yasa maddesinin iptali için de Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesini istedi. Davaya bakan Danıştay 12. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti, Anayasa'ya aykırılık iddiasını da 'ciddi' görmedi. Ancak Ercan, karara itiraz edince davada istediği yönde gelişme oldu. İtirazı, üst kurul olarak görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 8. maddesinin (ı) bendindeki 'mülakatta başarı göstermek' ibaresiyle 9. maddenin son fıkrasında yer alan mülakata ilişkin hükmün Anayasa'ya aykırılık iddiasını 'ciddi' buldu.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, düzenlemenin Anayasa'nın, hukuk devleti, eşitlik, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı konularını düzenleyen 2, 10, 30 ve 140. maddelerine aykırı olduğu görüşüyle iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürme kararı verdi.
Bakanlığın etkisi ortadan kalkacak
Danıştay'ın iptal isteminin gerekçeleri yazıldıktan sonra dava Anayasa Mahkemesi'nin gündemine girecek. Yüksek mahkeme, söz konusu düzenlemeyi iptal ettiğinde, hâkim adaylığıyla ilgili düzenlenen yazılı sınavı yüksek dereceyle kazansa bile, bu kişilerin adaha sonra mülakatta elenme dönemi bitecek. Mülakat sınavlarını halen Adalet Bakanlığı'nca oluşturulan komisyonlar yaptığı için, iptal halinde hâkimlik mesleğine kabulde bakanlığın etkisi de ortadan kalkacak.


    http://www.radikal.com.tr/7429907429900

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.