Hâkim, parasız adalet için dava açtı

Hâkim, parasız adalet için dava açtı
Hâkim, parasız adalet için dava açtı
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesi, parası olmayanlara ücretsiz avukatlık hizmeti sağlanmasını engelleyen düzenleme ile baroları bütçe yönünden Adalet Bakanlığı’na bağımlı kılan düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, iptal başvurularını kabul ederek esastan görüşmeye karar verdi.
Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, maddi durumu kötü olan sanıklara devlet avukatlık hizmeti sağlıyor. Ancak sanık davayı kaybederse avukatlık ücretini ödemek zorunda. Çankırı 1. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, önüne gelen bir dava nedeniyle, avukatlık ücretinin sanığa yükletilmesine olanak veren düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda Türkiye ’de, İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı şekilde maddi durumu iyi olmayanlar için ücretsiz avukat hakkı bulunmadığı belirtildi.
Hâkim Eminağaoğlu, başvuru dilekçesinde, avukatlık ücretinin yargılama gideri sayılmaması gerektiğini vurguladı:

Elektrik parasını da alın!

“Kendisini savunmayacak durumda olduğu için mahkemenin istemi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekil ücretlerinin sanığa yükletilecek olması, müdafi ve vekil görevlendirmeyi gerekli kılan düşünce ile bağdaşmamaktadır. Bu durum soruşturma ve kovuşturmada yine (zorunlu olarak) yer alan savcı ve yargıç maaşlarının da orantısal olarak yargılama giderlerine katılmasının ileri sürülmesinden farklı değildir. Mahkemeden içeriye sanık olarak adım atmak, bu zorunlu masrafları peşinen sanığa yüklemek sonucu da doğurmamalıdır. Sanığa yüklenmeyen neredeyse bir elektrik gideri kalmaktadır.”
Eminağaoğlu, baroların bütçe bağımsızlığını engelleyen düzenlenmenin de iptalini istedi. Avukatı olmayan kişiler için atanan avukatların ücretlerini Hazine karşılıyordu. Ancak 2006’dan bu yana Hazine, avukat ücretlerini doğrudan Adalet Bakanlığı’na aktarıyor. Barolar parayı Adalet Bakanlığı’ndan alıyor.