Hâkim-savcı alımında Adalet Bakanlığı'na ortak geliyor

Bakanlık 'tek seçici' değil

Mesleğe hâkim ve savcı almaya yeni düzen: Hâkim ve savcı alımlarında son söz Adalet Bakanlığı'nın olmayacak. Sözlü komisyonunda, bürokratların yanı sıra Danıştay ve Yargıtay üyeleri bulunacak.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Hâkim ve savcı alımlarına yeni düzen geliyor. Bundan böyle, hâkim ve savcı alımlarında son söz tek başına Adalet Bakanlığı'nın olmayacak. Danıştay'ın kararı doğrultusunda sözlü alım komisyonu üyelerinin arasında bakanlık bürokratlarının yanı sıra Danıştay ve Yargıtay üyeleri de görev yapacak.
2006 yılında Adalet Bakanlığı'nın yazılı ve sözlü sınavla hâkim savcı almak için yaptığı yönetmeliğin yürürlüğü Danıştay tarafından durduruldu. Alım yapacak kurulda sadece bakanlık bürokratların bulunmasına karşı çıkan Danıştay "Alım kurulunda Türkiye Adalet Akademisi'nde görevli Danıştay ve Yargıtay mensupları yer almalı, sınav usul ile esasları yönetmelikle değil yasa ile düzenlenmeli" dedi.
Bunun üzerine Adalet Bakanlığı 'yürütmeyi durdurma' kararına itiraz etti, itiraz sonuçlanmadan Mart 2007'de açtığı sınavla da 100 hâkim ve savcı adayını işe başlattı.
100 hâkim ve savcı zorda
Danıştay'ın bu itirazı sonuca bağlaması beklenirken bakanlık yaklaşık dört aydır yaklaşık 2 bin YTL maaşla görev yapan 100 hakim ve savcının mağdur olmaması için harekete geçti.
İtirazın kabul edilmemesi ya da bu konuda yeni yasal düzenleme olmaması halinde 100 hâkim ve savcının görevlerinden alınmaları ve aldıkları maaşları iade etmeleri gündeme gelecekti. Bu konudaki düzenleme Meclis gündemine AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un, Adalet Bakanlığı'nın da desteği ile hazırladığı teklifle geldi.
Danıştay kararı doğrultusunda Hâkimler Savcılar Kanunu'nda değişiklik öngören teklif hâkim ve savcılar hakkında uygulanan disiplin ve meslekten çıkarma cezalarıyla ilgili mevcut yasadaki hükümleri yeni Türk Ceza Kanunu'na uyumlu hale getiriyor.
100 üzerinden 70 şart
Teklife göre, Adalet Bakanlığı artık hâkim ve savcı alımıyla ilgili yazılı sınav yapamayacak. Yazılı sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan alma şartı uygulanacak. Sözlü sınav kurulunda Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürü'nün yanı sıra, Türkiye Adalet Akademesi Yönetim Kurulu üyesi birer Danıştay ve Yargıtay mensubu da yer alacak.
Avukatlıktan hâkim savcı adaylığına geçmek isteyenler için 35 yaş sınırı ve fiilen beş yıl avukatlık yapma şartı aranacak. Sözlü sınavda, artık ağırlıklı olarak yazılı sınavda ölçülen meslek bilgileri yerine 'ilgilinin muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği, genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile dış görünüşü itibarıyla yadırganacak bir halinin bulunup bulunmadığı'na bakılarak, puanlama yapılacak.