Hâkim-savcı atamalarına jet yasayla yeni düzen

Yargıda kadrolaşmaya ve yargının siyasallaşmasına neden olacağı gerekçesiyle eleştirilen hâkim ve savcı alımına yeni düzen getiren yasaya Meclis'ten 48 saat içinde onay çıktı.
Haber: RİFAT BAŞARAN / Arşivi

ANKARA- Yargıda kadrolaşmaya ve yargının siyasallaşmasına neden olacağı gerekçesiyle eleştirilen hâkim ve savcı alımına yeni düzen getiren yasaya Meclis'ten 48 saat içinde onay çıktı.
Hâkim ve savcı atamalarının yasal dayanağa kavuşturulmasını öngören düzenleme Meclis gündemine AKP Bartın Miletvekili Yılmaz Tunç'un teklifi olarak geldi. Teklif Adalet Komisyonu'nda görüşmelerden bir gün sonra jet hızıyla Genel Kurul gündemine indirildi. Genel Kurul önceki gün Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gözetiminde 12 saat çalışarak teklifi yasalaştırdı. Yasada AKP'lilerce verilen önergelerle son dakika değişiklikleri yapıldı. Yasayla gelen yeni düzenlemeler şöyle:
Hukuk dışından hâkim: Hâkim olmak isteyen ve hukuk fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olanların oranı kabul edilecek aday sayısının yüzde 20'si ile sınırlandırıldı. Teklifte bu oran yüzde 10 olarak öngörülmüştü.
Avukatlara ayrı sınav: Avukatlık mesleğinde beş yıl fiilen çalışıp 35 yaşını doldurmamış olanlar da ÖSYM'nin yapacağı yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı'nın yapacağı mülakatla hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecek.
Yazılı sınav yüzde 70: Yazılı sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 70 puanı alanlar mülakata çağrılacak. Başarı listesi hazırlanırken yazılı sınavın yüzde 70'i, mülakatın yüzde 30'u esas alınacak. Puanların eşit olması halinde yazılı puan esas alınacak. Teklifte başarı için yazılı sınav ile mülakatın aritmatik ortalamasının esas alınması öngörülüyordu.
Mülakat kriterleri: Mülakatta, 'muhakeme gücü, bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme, genel ve fiziki görünüm, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakat, yetenek ve kültür, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişime açıklık' kriterleri esas alınacak. Teklifte öngörülen 'yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı' mülakat kriteri olmaktan AKPli vekillerin önergesi ile çıkarıldı.
Kadrolaşma iddiası: Mülakat Kurulu, Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu'nun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere yedi üyeden oluşacak. Muhalefetin en çok eleştirdiği bu düzenlemede AKP, geri adım atmadı.
Doktoraya öncelik: Hukuk alanında doktora yapanlar, kadrolara başvurabilecek. Bu kişiler sadece mülakata tabi tutulacak.Adalet Bakanı Şahin: 327 vatandaş boşuna hapiste
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, TBMM'de hâkim ve savcı alımına yönelik yasanın görüşmelerinde milletvekillerinin soruları üzerine, Yargıtay'da dosyaların beklemesi nedeniyle 327 vatandaşın cezaevlerinde boşu boşuna yattığını söyledi. Şahin, "Şu anda tahliye hakkı doğduğu halde, Yargıtay'da bekleyen dosyalar yüzünden, 327 vatandaşın boşu boşuna cezaevinde yatıyor. Bu beni çok üzüyor. En çok mektubu bu konuda alıyorum" dedi.