Hâkim ve savcılara doktor sırası yok

Cumhuriyet savcıları ve hâkimler hastanelerde sıra beklemeyecek.

ANKARA - Cumhuriyet savcıları ve hâkimler hastanelerde sıra beklemeyecek. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, valiliklere gönderdiği genelgeyle cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin görevlerinden kaynaklanan özel durumları nedeniyle sıra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeden muayene ve tedavi edilmelerini istedi. Benzer yönde 1997 yılında çıkarılmış bir başka genelge olduğu anımsatılan genelgede, "Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptırmak üzere yataklı tedavi kurumlarına müracaatta bulunan cumhuriyet savcıları ve hâkimlerin sıra gözetilmeden, öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve tedavilerinin sağlanması hususunda ilgili kurum baştabipliklerine emirlerinizi önemle rica ederim" denildi.