Hâkim ve savcılara 'töre' genelgesi

Töre ve namus cinayetleriyle aile içi şiddet Adalet Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakanlık tüm başsavcılıklara töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik 11 etkili önlemi içeren genelge gönderdi.

ANKARA - Töre ve namus cinayetleriyle aile içi şiddet Adalet Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakanlık tüm başsavcılıklara töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik 11 etkili önlemi içeren genelge gönderdi.
Bu konuda ilk genelgeyi Başbakanlık 4 Temmuz 2006'da yayımlamış, ardından da 11 Ocak 2007 tarihinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tüm valiliklere 11 maddelik "Töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin koordinasyonu" başlıklı genelge göndermişti. Şimdi de Adalet Bakanlığı, "Töre ve namus adına işlenen bu cinayetlerin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin en üst seviyede güvence altına alınması, toplumsal huzur ve güven duygusunun artırılması ve ülkemizin çağdaş dünyada hak ettiği saygınlığı koruması bakımından gereklidir" denilen genelgeyi başsavcılıklara gönderdi. Hâkim ve savcılardan duyarlılık istenen konulardan bazıları şöyle:

  • Şiddet mağduru kadın ve çocukların, yaşadıkları travmaya bağlı olarak içinde bulundukları ruhsal durum göz önünde bulundurularak, bu kişilerin müracaatlarında yapılması gereken işlemler insani yaklaşımla ve ivedilikle yerine getirilecektir.
  • Şiddet mağdurları ile ilgili kolluk birimlerine intikal eden ihbar ya da müracaatlara ilişkin yapılması gereken adli işlemler Cumhuriyet Savcıları bilgilendirilerek, Ailenin Korunmasına Dair Kanun, CMK ve Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde yerine getirilecektir.
  • Töre veya namus cinayetine maruz kalabileceğini beyan eden/edilen veya aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar ve çocuklarla ilgili her türlü koruma tedbirinin ivedilikle alınması sağlanacak, gizlilik esaslarına en üst seviyede riayet edilecektir.
  • Şiddet mağdurlarının ilgili yere sevkine kadar geçen sürede; iaşe, konaklama, tedavi ve ulaşım gibi birtakım ihtiyaçları karşılanacaktır.
  • Kadın sığınma evi bulunmayan yerlerde, mağdurların ilgili yere sevkine kadar geçen sürede geçici olarak korunmalarının ve sığınmalarının sağlanacağı yerler, (otel, pansiyon, misafirhane vb.) tespit edilecektir.