Hâkim ve savcıya örgütlenme hakkı

AB'ye uyum sürecinde birbiri ardına reform paketi hazırlayan Adalet Bakanlığı, örgütlenme hakları olmayan hâkim ve savcıların da kendi meslek birliğini kurması için çalışma başlattı.
Haber: DEMET BİLGE / Arşivi

İSTANBUL - AB'ye uyum sürecinde birbiri ardına reform paketi hazırlayan Adalet Bakanlığı, örgütlenme hakları olmayan hâkim ve savcıların da kendi meslek birliğini kurması için çalışma başlattı. Batı ülkelerinin çoğunda yargı mensuplarının meslek kuruluşlarının bulunduğu göz önünde tutularak hazırlanan, 'Türkiye hâkimler ve savcılar birliği kanun tasarısı', hâkim ve savcılara, kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşlarıyla ilgili düzenlemeyi içeren Anayasa'nın 135. maddesi uyarınca 'örgütlenme' hakkı tanıyor.
Kanunlar Genel Müdürlüğü'nde bulunan ve hükümleri henüz tamamlanmayan tasarı, yasalaştığında diğer meslek dallarında olduğu gibi hâkim ve savcılar da kendi meslek birliğini kurabilecek, haklarına sahip çıkarak sorun ve taleplerini dile getirebilecek. Avrupa'daki birçok ülkede hâkim ve savcılar örgütlenme hakkına sahip.
Fransa'da Hâkim ve Savcılar Sendikası ile Hâkim ve Savcılar Sendikası Birliği olmak üzere iki sendika bulunuyor. Hâkim ve savcılarla ilgili karar organlarında üyelerin yüzde 50'si sendikalar tarafından atanıyor.