Hoca yetiştir yardımı al

Vakıf üniversitelerine bütçeden devlet yardımını yeni koşullara bağlayan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

ANKARA - Vakıf üniversitelerine bütçeden devlet yardımını yeni koşullara bağlayan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Yasayla vakıf üniversitelerine öğretim üyesi yetiştirme koşulu getirildi.
Yasanın getirdiği yeniliklerden bazıları şunlar:

  • Ders kitapları ile ders notları, eğitim araç ve gereçleri öğrencilere 'uygun bedelle' satılabilecek.
  • Vakıf üniversitelerine bütçeden yapılacak devlet yardımı, devlet üniversitelerinin ödeneklerinin yüzde 30'unu geçemeyecek. Yardımın miktarı vakıf üniversitelerinin sayısal, sözel ve eğit ağırlıklı puana göre aldıkları öğrenci miktarına göre değişen oranlarla belirlenecek.
  • Vakıf üniversiteleri yardım alabilmek için, öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla yurtiçinde veya yurtdışında YÖK tarafından belirlenecek üniversitelerde, doktora öğrencilerine burs verecek ve yurtdışında yaşayan Türk uyruklu öğretim üyesini en az bir öğretim yılı sözleşmeli olarak tam gün statüsünde çalıştıracak.
  • Vakıf üniversitelerinin, devlet üniversitelerine ücret ödeyerek öğretim üyelerini üniversitelerinde derse sokması kısıtlanacak. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, devlet üniversitelerinde öğretim üyesi aşan vakıf üniversiteleri devlet yardımı alamayacak.