Horozgediği'nde yüksek gerilim

Horozgediği'nde yüksek gerilim
Horozgediği'nde yüksek gerilim
Horozgediği Köyü üzerinden geçen yüksek gerilim hattı 745 nüfuslu köyü gerdi. Köylülerin açtığı davada bilirkişi kanser tehlikesine dikkat çekti.
Haber: RİFAT BAŞARAN - rifat.basaran@radikal.com.tr / Arşivi

İZDEMİR Enerji Üretimi A.Ş. tarafından yapımı devam edilen termik santralın, elektrik enerjisini ulusal şebekeye bağlayacak yüksek gerilim hattının Aliağa’ya bağlı Horozgediği Köyü üzerinden geçmesi, 745 nüfuslu köyde yaşayanları kanser tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Köylüler konuyu yargıya taşıdı. Aliağa Sulh Hukuk Mahkemesi’nca oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda kanser tehlikesine dikkat çekildi. Raporda, enerji iletim hattının köy içerisinde 6 direğinin bulunduğu belirtilerek, şöyle denildi: “Ölçüm ve hesaplamalar sonucunda mevcut yüksek gerilim tesisleri ve kurulacak olan enerji nakil hattının yaratacağı toplam etki değerlendirilmiş ve hattın Horozgediği Köyü’ndeki kimi konutlarda 37 - 140 mg değer aralığında manyetik alanlara neden olacağı belirlenmiştir. Özetlenen güncel bilgiler ışığında bu düzeyde manyetik alan Horozgediği köyündeki konutlarda halkın sağlığı açısından zararlı etki oluşturabilecektir.”

Veriler kanser diyor

Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma Merkezi verilerine de yer verilen raporda, en düşük frekanslı elektro manyetik alanlarının bile ‘kanserojen’ olduğu, en düşük düzeyin çocukluk çağı lösemi riski artışında etkili olduğu vurgulandı. Raporda çeşitli bilimsel araştırmalara atıfta bulunularak, şu ifadelere yer verildi: “Kanser tanısı alan çocukların yüksek gerilim hatlarına yakın alanlarda yaşadıkları tespit edilmiştir. Elektromanyetik alan açısından 4 mg ve üstündeki değerlerde olduğunda, çocukluk çağı lösemi riski 15 kat artmaktadır. Yüksek gerilim hattına 600 mt mesafede yaşayanlarda lösemi riskinin artmış olduğu tespit edilmiştir. 2010 yılında yapılan bir başka çalışma da bu sonucu desteklemektedir. Çok düşük frekanslı elektromanyetik alanların Alzheimer hastalığı, kalp hastalığı, parkinson hastalığı, çeşitli kanser türleri başağrıları, deri rahatsızlıkları, uykusuzluk iştah kaybı, genler üzerinde toksik etkiler, stres, yorgunluk gibi bir çok hastalık ve durumla ilişkili olabileceği belirtilmektedir.”