HSYK kararları itiraza açık hale getirilecek

İSTANBUL - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hükümetin AB uyum yasaları çerçevesinde hazırladığı yüksek yargı reformunu gazetecilerle paylaştı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndaki (HSYK) değişiklikleri içermesi beklenin kısa vadeli eylem planı doğrultusunda, HSYK kararları itiraza açık hale getirilecek ve bir daha Van Savcısı Ferhat Sarıkaya örneğine izin verilmeyecek. Ayrıca HSYK’nın üye sayısı artırılacak, kurul üç daireden oluşacak, kurul üyelerinin bir kısmını aktif hâkim ve savcılar belirleyecek.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yüksek yargı reformuyla ilgili hükümetin çalışmasını anlatmak üzere  dün gazetecilerle İstanbul Hâkimler Evi’nde buluştu.  

Bakanın iki dosyası
Ergin, reform kapsamında iki dosyayla toplantıya geldi. Birincisi yüksek yargı kurullarıyla beraber hazırlanan ‘genel strateji’ dosyasıydı. İkincisiyse bizzat bakanlıkça oluşturulan yol haritasıydı. Ergin’in verdiği bilgiye göre yol haritası ve eylem planı üç aşamalı hazırlandı. Kısa vadeli adımlar, iki; orta vadeliler dört; uzun vadeli değişikliklerse altı yıl ve üstü için düşünülüyor.
Kısa vadeli planda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda (HSYK) yapılması planlanan değişiklikler yer alıyor. Fransa, İtalya, İspanya, Polonya, Hollanda ve İsveç örneklerinden yola çıkılarak oluşturulan kası vadeli plana göre; HSYK’ya bir genel kurul öneriliyor. Bu genel kurul, üç daireden oluşacak. Bu üç daire, atama, nakil ve diğer işlere; ikinci daire terfi ve disipline; üçüncü daireyse denetim, soruşturma izinlerinin ve kurula sevk kararının verilmesine bakacak.

Sarıkaya örneği 
Halihazırda, disiplin kararlarına itiraz edilmeyen HSYK’nın bu yetkisi son bulacak ve yargıda bir daha, Şemdinli İddianamesi yüzünden meslekten ihraç edilen Van Savcısı Ferhat Sarıkaya örneği yaşanmayacak.
Bu doğrultuda, HSYK’nın disiplin kararları, diğer iki daire üyelerinin oluşturacağı genel kurulda gözden geçirilecek. Ayrıca disiplin kararları yargıya taşınabilecek.     

Üye sayısı artıyor
Bir diğer düzenleme ise HSYK’nın yedi olan üye sayısının artırılması olacak. Yüksek yargının da desteklediği belirtilen ‘taban genişletilmesi’ uygulaması sonrası, artırılacak üyelerin üçte ikisini yargı organları belirleyecek. Bu üçte ikinin üçte biriyse aktif hâkim ve savcıların kararına bırakılacak. Diğer üyeleriyse TBMM tayin edecek. (Radikal)