HSYK'dan Didem Yaylalı açıklaması

HSYK'dan Didem Yaylalı açıklaması
HSYK'dan Didem Yaylalı açıklaması
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), hakim adayı Didem Yaylalı'nın özel hayatı nedeniyle mesleğe kabul edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HSYK'dan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında,  Yaylalı'nın ölüm olayı ile ilgili çıkan ve Kurulla ilişkilendirilen haberler   nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Yaylalı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilenen  açıklamada, Yaylalı'nın 5 Mayıs 2010'da Ankara adli yargı hakim adayı olarak  göreve başladığı aktarıldı.

İlgili Yönetmelik gereği, son eğitim dönemi stajını yapan Yaylalı'nın,  mazeretsiz olarak görevine gelmemesi ve usulsüz belge sunarak görevle ilgili  konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunduğu  gerekçeleriyle hakkında disiplin soruşturması yapıldığı belirtilen açıklamada,  Yaylalı'ya "aylıktan kesme cezası" verildiği, bu cezanın, Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulu Başkanlığınca da yerinde görüldüğü vurgulandı.

Didem Yaylalı'nın, kesinleşen disiplin kararının "hukuka aykırı  olduğu" gerekçesiyle İdare Mahkemesine iptal davası açtığı ifade edilen açıklamada, İdare Mahkemesinin "...davacı tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmemiş, hukuken geçerliliği olmayan bir belge davalı idareye sunularak yanlış ve yanıltıcı bir beyanda bulunulmak suretiyle hukuken kabul edilebilir bir mazereti bulunmaksızın derslere katılmadığı anlaşıldığından, bu fiiller nedeniyle davacıya verilen dava konusu disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır"  gerekçesiyle davanın reddine karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, "hakim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etme" görev ve  yetkisi olan HSYK 3. Dairesinin, aday Yaylalı'nın özlük dosyasını inceleyerek,  hakimlik ve savcılık mesleğine atanabilmesi için gerekli koşulları taşımadığı  gerekçesiyle bir üyenin muhalefetine karşın oy çokluğu ile mesleğe kabul  etmediğine dikkat çekildi.

Bu kararın, HSYK Genel Kurulunca da yerinde görüldüğü ifade edilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Eylül 2010 tarihli referandum öncesi dönemde de HSYK'ca mesleğe  kabul edilmeyenler olduğu gibi yeni anayasal yapısıyla göreve başlayan HSYK'ca da  şu ana kadar mesleğe kabul edilen 2 bin 879 hakim ve savcı adayından toplam 3  kişinin mesleğe kabul edilmemesine karar verilmiştir.  Yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bazı basın
yayın organlarında yer alan ve Didem Yaylalı'nın özel hayatı nedeniyle mesleğe  kabul edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."