Hukukçulardan eşitlik uyarısı

Hukukçulardan eşitlik uyarısı
Hukukçulardan eşitlik uyarısı

Karar hukuk çevrelerinde de şaşkınlık yarattı. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Anayasa Mahkemesi kararlarının başvuranın kişisel durumunu düzeltmenin yanı sıra benzer durumda olan diğer potansiyel mağdurların durumlarını da düzeltmesi gerektiğini savunarak, “Anayasa Mahkemesi kararı ortak hukuki standart oluşturur. Bu bir pilot karardır. Bu nedenle de Resmi Gazete’de yayınlanır. Zaten bu nedenle AYM kararları Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ancak önemli olan emsal olan pilot olan kararlar Resmi Gazete’de yayımlanır. Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin, anayasa hükümleri ve Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate almaması hukuk devleti için vahim bir tablodur” dedi. Anayasa profesörü, eski AK Parti Milletvekili Zafer Üskül ise şu yorumu yaptı: “ Türkiye ’de yargı organları ne yazık ki tutuklama kararı verirken ya da tutukluluk kararını gözden geçirirken AİHM kararlarını dikkate almadılar. Şimdi Anayasa Mahkemesinin verdiği son üç tutukluluk ile ilgili kararı üzerine mahkemelerin daha dikkatli olmaları gerekir.” Üskül, “Anayasa Mahkemesi bir temyiz mahkemesi değil. Kararın sadece Balbay’ı bağladığı doğrudur. Ancak şu anda itirazı rededilen kişiler de Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarında, Anayasa Mahkemesi benzer bir karar alacaktır. Bunu dikkate almadan, ‘ilgili tarafı bağlar’ diyerek reddetmesi yeterli bir gerekçe değildir” dedi.
Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy da karara dair şu yorumu yaptı: “Balbay’la ilgili verdiği kararda uzun tutukluluktan çok seçilme hakkının ihlal edildiği, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği belirtilmiştir. Kararında makul süreyi aşan uzun tutukluluk süresi ifadelerine de yer vererek bu konuyla ilgili de bir ihlalden söz etmiştir. Bu kararın diğer vekiller için de emsal olacağını düşünmüştük. Her ne kadar bu kararın mahkeme için bağlayıcılığı olmasa da tahliye edilmemeleri hukukun temel ilkelerinden eşitlik ilkesine aykırıdır.”

Yarım sevincim biraz daha yarım
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise tepkisini twitter hesabından, “ BDP ’li vekillerin bırakılmamasına üzüldüm. Yarım sevincim biraz daha yarım” diyerek dile getirdi.