'Hukuksuz dinlemeyi bakan onaylıyor'

Yargıç ve Savcılar birliği (YARSAV) 'hukuka aykırı dinlemelerin Adalet Bakanlığı'nca onaylandığını öne sürdü.
YARSAV Yönetim Kurulu tarafından dün yapılan açıklamada, yargıç ve savcıların dinlenilmesiyle ilgili olarak bazı ilgililer hakkında suç duyurularında bulunulduğu anımsatıldıktan sonra şu görüşler dile getirildi:

TİB AÇILMALI: Soruşturmaların evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda tamamlanması ve Türkiye’nin kara kutusu Telekomünikasyon İletişim başkanlığı’nın (TİB) tüm engelleme girişimlerine karşın açılması, sadece YARSAV’ın değil, hukukun, bireylerin temel hak ve özgürlükleri ile yargı bağımsızlığının zaferi olacaktır. YARSAV, bu alandaki hukuka aykırılıkları kamuoyunun bilgisine sunma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır.
SİSTEMATİK DİNLEME: Adalet Bakanlığı, adalet müfettişlerince yapılan soruşturmaların azaldığını açıklamış, ancak son üç yılda yargıç ve savcıların sistematik bir şekilde dinlenildiği gerçeğini ifade etmemiştir. Baskı yönteminin biçim değiştirdiği anlaşılmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın dinleme isteminde bulunduğu 56 yargıç ve savcıdan 46’sı hakkında ilişkilendirildikleri suçla ilgili delil bulunmaması nedeniyle soruşturmaya geçilmemesi, dinlemelerin hukuk dışı olduğunu ortaya koymuştur.
BASKI ALTINA ALMA ÇABASI: Yargıç ve savcılar hakkında ve hatta yüksek mahkeme santralı da dahil olmak üzere yönteme uygun görüntüsü verilerek hukuk dışı dinleme kararlarıyla yargıç ve savcıların temel hak ve özgürlüklerinin hiçe sayıldığı, bu yolla baskı altına alınmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Hukuka aykırı dinleme kararları hakkında yasa yararına bozma girişiminde dahi bulunulmamış olması, bu biçimdeki dinleme kararlarının Adalet Bakanlığınca onaylandığının ve hukuk dışı bu yola devam edileceğine dair iradesinin göstergesidir.
ERDOĞAN’A YANIT: Başbakan’ın ‘biz de dinlendik’ biçimindeki sanki yasa dışı dinlemeler demokrasilerde olağan kabul edilmeliymiş gibi yorumlanabilecek, hukuka güven duygusunu zedeleyici açıklamaları, hukuk devletine ağır zarar tehlikesi içermekte olup, sorumlu makamdakilerin yakınma değil, çözüm üretme ve ilgililere gereğini yapma yükümlülükleri bulunduğu gözden uzak tutulmamalıdır.” (Radikal)