'Hukukun temeli laiklik'

Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya, Türkiye'deki hukuk devleti kavramına bakışını şöyle açıkladı: "Hukuk devletinin temelini laiklik ilkesi oluşturur."

ANKARA - Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya, Türkiye'deki hukuk devleti kavramına bakışını şöyle açıkladı: "Hukuk devletinin temelini laiklik ilkesi oluşturur."
Ankara Barosu'nca düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı'nda 'Adaletin Gereği Olarak Hukuk Devleti' konulu açık oturuma başkanlık eden Özkaya, hukuk devleti kavramında son noktaya ulaşıldığının söylenemeyeceğini, hukuk bilinci, insan hak ve özgürlüklerindeki gelişmelere bağlı olarak bu kavramın sürekli gelişeceğini kaydetti. Özkaya, hukuk devletinin, insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alma ve daha ileri taşıma işlevi bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Hukuk devleti ile demokrasi arasında yakın ilişki vardır. Demokratik sistem ile hukuk devleti birbirinin olmazsa olmaz koşuludur. Demokrasi yoksa hukuk devletinden, hukuk devleti yoksa demokrasiden söz edilemez. Etkin işleyen, adil ve zamanında karar veren yargı sistemi hukuk devleti açısından önemlidir. Türkiye'de çok önemli bir husus daha var. Hukuk devletinin temelini, laiklik ilkesi oluşturmaktadır. Eğer bu laiklik ilkesini temelden çekersek, hukuk devletinden, hukukun üstünlüğünden ve adaletten bahsetmemiz mümkün değildir" dedi.