Hükümet 2B'de ısrarlı: Çözeceğiz

Orman Bakanı Osman Pepe, niteliğini kaybetmiş orman arazilerinin (2B) satışına ilişkin Anayasa değişikliğinden vazgeçilmediğini söyledi.

ANKARA - Orman Bakanı Osman Pepe, niteliğini kaybetmiş orman arazilerinin (2B) satışına ilişkin Anayasa değişikliğinden vazgeçilmediğini söyledi. Pepe, "2B'leri kökten çözeceğiz" dedi. Kamu yararı ve zorunluluk halinde orman alanlarında belirli tesislerin yapımına izin veren yasa teklifi, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Söz konusu tesisler savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atıksu. doğalgaz, altyapı, katı atık, berteraf tesisleri, baraj, gölet, mezarlık, senatoryum, devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesisleri. AKP tarafından hazırlanan ve 2B arazilerinden işgaliye kirası (ecrimisil) yöntemiyle gelir elde
edilmesini öngören teklifse Alt Komisyon'da askıya alınmıştı. Pepe, ecrimisil ile ilgili teklifin metne neden alınmadığı sorulunca "Kesin çözüm, Anayasa değişikliği olur. O da bu yasama döneminde yetişmez, bir dahaki yıla" dedi.