Hükümet '61 yaş'ta ısrarlı

Emeklilikte 61 yaş haddi yine Meclis yolunda. Düzenleme hem veto yemiş, hem Anayasa Mahkemesi'nde iptal olmuştu.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Bir kez Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, iki kez de Anayasa Mahkemesi'nden dönen 'kamuda emeklilik için 61 yaş haddi'ne ilişkin düzenleme, yine Meclis'in gündemine geldi. Bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek tasarının, yarın Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.
1 milyon kişiyi kapsıyor
1991'den sonra işe başlayan yaklaşık 1 milyon memura ilave bir derece verilmesini düzenleyen tasarıya konulan 61 yaş haddiyle ilgili düzenleme, Emekli Sandığı Kanunu'nun 40. maddesini değiştiriyor. Tasarıya göre, Emekli Sandığı iştirakçilerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddinin genel anlamda 65 yaşının doldurulduğu tarih olacağına ilişkin mevcut yasa hükmü korunuyor. Yaş haddinin üniversite öğretim üyeleri için 67 yaş olarak uygulanacağı öngörülüyor.
Tasarının daha önce veto edilen ve iki kez iptal edilen yasalarla aynı sonucu doğuran bölümü ise, devamdaki cümlede yer alıyor.
Bu cümlede, üniversite öğretim üyeleriyle askerler, belediye başkanları ve il daimi encümenleri dışındaki görevlerde çalışanlar açısından, 'hizmet süreleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında kurumlarınca yaş haddi uygulanabileceği' ifade edildi.
Daha önceki 61 yaş haddiyle ilgili düzenlemelere getirilen eleştiri ise sanatçı, diplomat gibi meslek grubundakilerin, verimli dönemlerinde emekliliğe zorlandıkları şeklindeydi. Tasarı, bu meslek grupları açısından bir netlik sağlamayarak, tasarrufu ilgili kurumlara bırakıyor. Kurumların yaş haddini belirleme yetkisini kişiler bazında mı, yoksa genel anlamda mı kullanacakları da net değil.
Hükümetin 2003 yılında 61 yaş haddiyle ilgili çıkardığı 4827 Sayılı Yasa Cumhurbaşkanı'nca veto edildi. Daha sonra çıkarılan 4839 Sayılı Yasa'nın yürürlüğü de Anayasa Mahkemesi'nce durduruldu Anayasa Mahkemesi'nin ilgili gerekçeli kararı henüz yayımlanmadan, hükümet 4919 sayılı yeni bir kanun çıkardı. Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine ikinci yasayı da iptal etti.
Kazanılmış haklar ne olacak?
Anayasa Mahkemesi, 2003/88 sayılı iptal kararının gerekçesinde konu 'kazanılmış haklar' açısından değerlendiriliyor. Kararda 61 ile 65 yaş arasında olup, devlet bürokrasisinde, kamu hizmeti için gerekli birikime sahip çok sayıdaki kişinin görevine yasa ile son verilmesi eleştirilmiş, geçiş süresinin 1 ile 6 ay arasında belirlenmesi de 'hukuk güvenliği ilkesini sarsıcı nitelikte' diye nitelendirilmişti.


    http://www.radikal.com.tr/7345087345080

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.