Hükümet başörtüsü için yasak istedi

Hükümet başörtüsü için yasak istedi
Hükümet başörtüsü için yasak istedi
Danıştay, 28 Şubat'ta ihraç edilen başörtülü öğretmen için göreve iade kararı verdi ama buna itiraz eden Milli Eğitim Bakanlığı yasağın sürmesini talep etti.

28 Şubat sürecinde başörtülü öğretmene yapılan ihraç, 12 yıl sonra Danıştay’dan döndü. Danıştay, öğretmenin meslekten ihracını oybirliğiyle hukuksuz buldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Müşavirliği, binlerce başörtülü öğretmen için emsal nitelikteki kararın, “Anayasa’nın Başlangıç bölümündeki Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlılığa ve laiklik ilkesine” atıfta bulunarak “karar düzeltme” yoluyla bozulmasını talep etti. Böylece yıllardır başörtüsünden dolayı mağdur olduğunu iddia eden AKP ’nin bir bakanlığı, başörtülü öğretmene verilen cezayı savunarak mesleğine dönmesine karşı çıktı.

SORUŞTURMA RAPORU İLE BAŞLADI
Taraf gazetesinden Hüseyin Özkaya’nın haberine göre Samsun’un Vezirköprü İlçesi’ndeki Gazi Pansiyonlu İlköğretim Okulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan G.D. hakkında Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda düzenlenen raporda, G.D.’nin derslere başörtülü girmek suretiyle Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne uymadığı, ideolojik amaçlarla kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozduğundan bahisle 657 sayılı Kanun’un 125/E-a maddesi uyarınca devlet memurluğundan çıkarılması teklif edildi. MEB Yüksek Disiplin Kurulu, 1 Ağustos 2001 tarihinde teklifi kabul ederek, öğretmenin memurluktan ihracına karar verdi. Bunun üzerine G.D., Samsun İdare Mahkemesi’ne işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Mahkeme işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

DANIŞTAY G.D.’Yİ HAKLI BULDU
G.D. ardından Danıştay’da temyize gitti. Temyiz talebi, Danıştay 12. Dairesi’nce 21 Kasım 2012 tarihinde kabul edilerek yerel mahkemenin kararı bozuldu. Oybirliği ile alınan kararda şu ifadeler yer aldı: “Davacının derslere başörtülü olarak girmek şeklindeki fiili, çalıştığı kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozucu nitelikte bulunmadığı gibi, ideolojik ve siyasi amaçlarla yapıldığı da ortaya konulamamıştır. Bu hâliyle davacının eyleminin, anılan kanun hükmündeki suç tanımına uymadığı, diğer bir ifadeyle, 657 sayılı Kanun’un 125/E-a maddesiyle örtüşmediği ve disiplin hukukunda yer alan tipiklik şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davacıya isnad edilen fiilin sübuta erdiği gerekçesiyle davanın reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen kararda ise hukuki isabet görülmemiştir.”

MEB, KARARA İTİRAZ ETTİ
Ancak MEB, nisan ayında “karar düzeltme” yoluyla kararın incelenerek bozulmasını talep etti. Danıştay 12. Dairesi’ne sunulmak üzere yazılan ve MEB Hukuk Müşaviri Harun Kaman imzasını taşıyan itirazda, “1982 Anayasası’nın Başlangıç Bölümünde Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlılık ve laiklik ilke olarak benimsenmiş, 2. maddesinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi. MEB talebinde, kılık kıyafetle ilgili bazı kanun ve genelgelere de atıf yapılarak özetle şöyle dendi: “Soruşturma raporunda; davacı öğretmenin Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ni ihlal ettiği ve bu tutumunu sürdürdüğü belirtilerek, disiplin yönünden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E-a maddesi uyarınca ‘Devlet Memurluğundan Çıkarma’ cezası ile cezalandırılması önerisi getirilmiştir... Görevi esnasında yönetmeliğe uymadığı soruşturma sonucunda sabit olan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-a maddesi uyarınca memurluktan çıkarma ile cezalandırılması işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerden dolayı karar düzeltme talebimizin kabulü ile bozma kararının kaldırılarak ilk derece mahkeme kararının onanmasına, karar verilmesini arz ederim.”


  http://www.radikal.com.tr/1142819114281920

  YORUMLAR
  (20 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  samimiyetsiz - E.Yıldırım

  Bu AKP için bir samimiyet testiydi ve AKP'nin tavrı da tam da tahmin ettiğim gibi. Zaten genel politikaları bu tarz dini öğeleri istismar etmeye dayalı bir parti.

  alın size sözde müslümanlar - nihatbilgic1211

  bu ne perhiz bu ne lahana turşusu AKP hazretleri...

  Kürek - ibretnüma

  Ak Parti şu Gezi Parkı tozu dumanı kalktıktan sonra da kendilerine güvenen, oylarıyla iktidara taşıyan Başörtülü kitlesini rahata erdirip, sorunlarını birdaha gündeme gelmeyecek şekilde çözmezse (Teröristler çekilmeyedursun) birisinin gidip Erdoğan'ın ve telekinetik danışmanlarının ağzına kürekle vurması şarttır.

  cok magdurum magdurum - umut481

  tabii ki yasagi isteyecekler yoksa marslarini nasil soyleyebilirler? magdurum da magdurum, cok magdurum magdurum.

  Yeşil sermaye müslümanları - Pe@ce

  Sembolik laikliğin en önemli meselesinin çözülmesi bundan en çok rant sağlayan yeşil sermaye müslümanlarının hiç de işine gelmez; mitinglerde, gezilerde neden bahsedip neyi bahane edebilirler ki yoksa? AKP zihniyetini az çok tanıyanlar için açıkçası hiç de şaşırtıcı değil.

  ikiyüzlü - MAHOBAY 73

  AKP 3 dönemdir halkın oylarını çalıyor.3 dönemdir başörtüsü yasağını kaldıracam diyerek.üstelik BDP,MHP ve pasif olarak CHP destek vermesine rağmen.

  Böyle yorum da yazmak da zevkliymiş... - serseriser

  AKP tek parti zihniyetinin ezanı Türkçe okutmasına ve camilerimizi ahır yapmasına asla izin vermeyecek, gerekirse bu yolda şehit olmayı en yüksek mertebe kabul edeceğiz... Kimse bizi Hak yolundan döndüremez, kalbimizdeki bu ateşi söndüremez... Tosunoğlu Holding'den Murtaza Bey, Suzan Hanım lütfen siz de, hadi hep beraber,... 1...2...3... Minareler süngü, kubbeler miğfer... Camiler kışlamız, müminler asker... Çek elini müslüman kadınlarımızın başörtüsünden Milli Şef Tayyip!!!...