Hükümet kurucu rektör atayamayacak

Anayasa Mahkemesi, yeni kurulan 15 üniversiteye kurucu rektör atanmasına YÖK'ü baypas ederek hükümete yetki sağlayan yasayı, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in başvurusu üzerine iptal etti.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, yeni kurulan 15 üniversiteye kurucu rektör atanmasına YÖK'ü baypas ederek hükümete yetki sağlayan yasayı, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in başvurusu üzerine iptal etti.
Yasa 15 Kasım 2006'da kabul edilmiş, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer veto etmişti. Ancak, hükümet düzenlemeyi geçen ay aynen ve yeniden yasalaştırmıştı. Sezer özerkliğin zedeleneceği gerekçesiyle iptal ve yürütmeyi durdurma istemiyle mahkemeye başvurmuştu.
Yeni kurulan üniversitelerin kurucu rektörlerinin iki yıl görev yapmasını öngören yasaya göre, YÖK Genel Kurulu, yasanın yayımlanmasından itibaren bir ay içinde dörtte üç çoğunlukla altı rektör adayı seçecek, bu
adaylar Milli Eğitim Bakanı'nca üçe indirilerek Cumhurbaşkanı'na sunulacaktı. Yasa YÖK'ün, aday belirleme işlemini bir ay içinde sonuçlandıramaması durumunda, Milli Eğitim Bakanı'nın belirleyeceği üç adayın Cumhurbaşkanı'na sunulacağını da öngörüyordu.
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sezer'in başvurusunu dün görüştü ve yeni kurulan 15 üniversiteye kurucu rektör atanmasına ilişkin 5573 sayılı kanunu oybirliğiyle iptal etti, ayrıca gerekçe yayımlanana kadar iptal edilen kanunun yürürlüğünü de durdurdu.
Bundan sonra hükümet ya yeni bir yasa çıkaracak ya da geçerli mevzuat uygulanacak. Yeni kurulan üniversitelerden bazıları mevcut mevzuata göre seçim yapmış ve YÖK de adayları Çankaya Köşkü'ne göndermişti. Sezer bu adayları onaylayabilecek.