Hükümete ev ödevi: Mizah

Hükümete ev ödevi: Mizah
Hükümete ev ödevi: Mizah

Gençlerin çarpıcı Gezi Parkı gösterileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı çalıştayına da damga vurdu.

Gezi Parkı'nda olaylar, aynı tarihlere denk gelen Gençlik Çalıştayı'nda örnek oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği çalıştayın kararlarından biri, 'gençlerle mizah köprüsü' kurmak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gezi Parkı olaylarına denk gelen Gençlik Çalıştayı’nda olayları da masaya yatırdı. Çalıştaya katılan akademisyenler, bakanlık bünyesinde kurulacak bir merkezle gençliğin nabzını tutmasını istedi. Çalıştay, bu yapılırken de bilgi bombardımanı yerine mizahın esas alınmasını önerdi. Gezi olayları sırasında gençlerin en çok öne çıkan özellikleri, gösterilerde mizaha sarılmaları olmuştu. 

Kılıç: Büyük tesadüf 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 14-16 Haziran tarihleri arasında 15 üniversiteden psikoloji, sosyal politika , eğitim bilimleri gibi alanlarda 40’a yakın akademisyenle Ankara Kızılcahamam’da düzenlediği “Gençlik Araştırmaları Çalıştayı’ sonuç bildirgesinde Gezi olaylarının yansıması da var. Bakan Suat Kılıç, önceden planlanmış çalıştayın Gezi olaylarına gelmesinin büyük tesadüf olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Aylin Görgün Baran gibi isimlerin de bulunduğu akademisyenlerin oluşturduğu altı çalışma grubunun ele aldığı konu başlıkları arasında ‘Gezi Parkı olaylarından hareketle toplumsal hareketlerin niteliği’ de yer aldı. 

Gençliği tanıyalım 

Komisyonların ele aldığı başlıklardan bazıları şöyle:
Kuşaklararası mesafe ve gençlerin kariyer hayatında bunun sebep olduğu mobbing olgusu.
Sosyal medya.
Yeni bir kuşak olarak gençliğin sahip olduğu yeni değerler.
Toplumsal cinsiyet ve farklı cinsiyet tercihleri.
İşsizlik ve istihdam sorunu.
Gelir düzeyi ve bölgesel eşitsizlik.
Toplumsal aidiyet.
Uyum problemleri.
Sosyal sınıf farklılıkları.
Kültürel yabancılaşma.
Entelektüel birikim.
Kültür ve sanata duyulan ilgi.
Gençlerin kendilerini
ifade etme yöntemleri. 

Farklı cinsel yönelimler 

Sonuç bildirgesinde araştırmalarının yetersiz kaldığı, çağın hızına yetişemediği, kapsayıcı olamadığı gibi eleştirilere de yer verildi.
Araştırmalar yapılırken gençliğin homojen bir yapı olarak algılanmamasını ve gençliğin sürece mutlaka dahil edilmesini öneren çalıştay, ‘çalışan gençler, madde bağımlısı gençler, çocuk gelinler, liseli gençler, kayıtdışı gençler, suça yönelmiş/suç mağduru gençler’ üzerinde de odaklanılmasını istedi. ‘Toplumsal cinsiyet odaklı araştırmalar yapılması, farklı cinsel yönelimler noktasında çalışmalar üretilmesi’ de öneriler arasında yerini aldı. Araştırmalarda tüm gençlik kesimlerini -muhafazakâr, Alevi, gurbetçi vs.-kapsayacak şekilde örneklem oluşturulması gereğine işaret edildi.
Dünyada gençlik olgusu ve özelliklerinin, yaşam tarzı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızla değiştiği vurgulanan bildirgenin sonuç bölümünde yapılan bazı tespitler:
Gençliği anlama ve sorunlarının tespitinde bilgi bombardımanı yerine mizahı esas alan yaklaşımda bulunulmalı.
Gençlik araştırmalarının daha pratik ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bakanlık bünyesinde bir ‘gençlik veri tabanı’ oluşturulmalı. Gençlik verileri bakanlıklar ve kamu kurumları arasındaki etkin bir koordinasyon dahilinde paylaşılmalı. 

Görünmeyen gençlik 

Gençlik araştırmalarında günümüze kadar yoğunlaşılmış olan öğrencilerin dışındaki genç kesim (görünmeyen gençlik) derinlemesine araştırma konusu yapılmalıdır. Ayrıca lise gençliği hakkında kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmeli.
Bakanlık bünyesinde kurulacak bir gençlik araştırma merkezi gençliğin nabzını tutmalı ve karar vericilere politika üretmeli. 

Sanal nefret ve direnişe dikkat

Gençlerin bakış açısıyla ‘yalnızlık, mutluluk, yoksulluk’ gibi kavramların araştırılmasını da öneren çalıştaydan bazı öneriler:
“Gençlerin sanal nefret, sanal kimlik, sanal şiddet deneyimlerine ilişkin araştırmaların yapılması gerekmektedir. Gençler ve değerler, başarı, çatışma, direniş gibi öznel uyaranlar ve farkındalık konusunda araştırmalar yapılmalıdır. Gençlerin uzlaşma ya da uzlaşmama nedenleri araştırılmalıdır. Gençlerin devletten, siyasetçilerden beklentileri incelenmelidir. Sanatın gençlerin çevresel farkındalığına etkisinin incelendiği geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmelidir.”