'İç denetim tarih olacak'

Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) ve çeşitli kamu kuruluşlarındaki müfettişlerce kurulan 16 dernek, kurumsal hafızanın yok...

ANKARA - Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) ve çeşitli kamu kuruluşlarındaki müfettişlerce kurulan 16 dernek, kurumsal hafızanın yok edileceği ve yolsuzlukla mücadelenin imkânsız hale geleceği gerekçesiyle Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Yasası'na tepki gösterdi. Ortak açıklamada, halen Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından incelenen yasanın denetimle ilgili hükümlerinin bu haliyle yürürlüğe girmesinin, devlet işleyişinde ve toplumsal yapıda telafisi olmayan zararlara yol açacağı uyarısında bulunuldu.
150 yıllık teftiş geleneğinin, 'değişim' sloganı adı altında tasfiye edildiği kaydedilen açıklamada, yeni yasayla amirler eliyle yapılacak hiyerarşik kontrollerin 'iç denetim'in yerine ikame edildiği, başbakan ve bakanların denetim ve gözetim yetkisinin ise içinin boşaltıldığı öne sürüldü.
Açıklama özetle şöyle:

  • "Danıştay kararlarıyla denetim elemanlarının rızaları dışında başka bir hizmet sınıfına atanmaları, kazanılmış hak kavramı yönünden ciddi bir hukuk ihlalidir. 'Denetim elemanı olduğu halde yolsuzluklar önlenemiyor' savı, çarpıtma ve gerçekdışıdır. Tüm önemli yolsuzluklar denetim elemanlarının gayretiyle ortaya çıkmıştır.
  • Sayıları yaklaşık 13 bini bulan denetim elemanlarının hepsi kariyer yaparak mesleğe girmiş kişilerdir. Devlet, denetim elemanlarının yetiştirilmesi sürecinde önemli maliyete katlanmıştır. Yetişmiş bir kadronun atıl hale getirilmesi, yasanın gerekçeleriyle bağdaşmamaktadır.
    'Kurumsal hafıza silinecek'
  • Yasanın bu haliyle yolsuzlukların artması kaçınılmaz olacak ve kurumsal hafızanın yok edilmesi nedeniyle yolsuzlukla mücadele imkânsız hale gelecektir.
  • Teftiş ve denetim kurullarının kaldırılmasıyla yargı tıkanacak, işlenmiş suçlar delil toplama aşamasında zamanaşımına uğrayacak, yolsuzluk ödüllendirilecek, haksız yere itham edilen kamu görevlilerinin zan altında kalma süreleri uzayacak ve mağduriyetleri giderilemeyecektir.