İçişleri'nden 'çokeşli Nijeryalı' genelgesi: Türkiye'de olmaz...

ANKARA - Türkiye’de çokeşlilik ve imam nikâhı evlilikleri sürerken, İçişleri Bakanlığı,  yabancılara tekeşliliğin bir zorunluluk olduğunu hatırlatan bir genelge yayımladı. Genelgede, “Yabancı bir hukuk, kendi vatandaşlarına birden çok kişiyle evlenme imkânı verse bile, Türk kamu düzenimize aykırı olması nedeniyle, Türkiye’de bir yabancı birden fazla evlilik yapamaz” denildi.
İlginç genelgeye, bir Nijeryalı’nın, hem İçişleri’ni hem Dışişleri’ni seferber eden, birden fazla eşlilik talebi neden oldu.  Türkiye’de yaşadığı belirtilen bir Nijeryalı ülkesinde yasal engeli olmadığı için kendi makamlarından aldığı evlenme ehliyet belgesiyle Türkiye’de bir başka evlilik daha yapmak istedi. Ancak yapılan incelemede Nijeryalı’nın ülkesinde evli olduğu belirlendi.

Dışişleri, ülkesindeki eşlerini öğrendi
Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı incelemede, Nijeryalının ülkesinde birden fazla eşinin olduğu ama yasal engel bulunmadığı için kendisine evlilik ehliyet belgesi verildiği anlaşıldı. Bunun üzerine İçişleri’ne yazılan yazıda, ‘bu ülkenin kanunlarında dört eşe kadar izin olduğu, belgenin de bu çerçevede verildiği’ vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı’nın uyarısı üzerine İçişleri Bakanlığı tüm birimleri bir genelgeyle uyardı. İçişleri Bakanlığı’nca valiliklere gönderilen genelgede, “Bir yabancı hukuk, kendi vatandaşlarına birden çok kişiyle evlenme imkânı verse bile Türkiye’de o kişilerin milli hukukunun bu hükmü uygulanarak ikinci veya üçüncü bir evlilik ‘kamu düzenine’ aykırılık sebebiyle yapılamayacağı gibi, çok kişi ile evlilik Türk aile hukukunun temel ilkeleri ile bağdaşmamaktadır” denildi. 

Artık ‘bekâr, dul’ gibi ibareler istenecek
İçişleri Bakanlığı yabancıların Türkiye’de çokeşliliğin önünü kesmek amacıyla evlenme ehliyet belgelerinde kişinin evlenmesinde sakınca olmadığı hususunun yanı sıra ‘bekâr, boşanmış, dul’ gibi medeni durumunu da gösterir belge isteyecek. Bu bilgilerin birinin eksik olduğunun anlaşılması halinde söz konusu bilgileri kapsayan yeni bir ehliyet belgesi verilmeden, evliliğe izin verilmeyecek. (anka)