İçiyorsa nedeni var, AB'ye yetişecek!

Türkiye içkide de AB'nin gerisinde!

Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre 25 AB ülkesinde alkol tüketimi ortalama kişi başı 9.4, Türkiye'de ise bir litre.

KONYA - Kadehler bundan sonra 'AB'ye uyum'un şerefine kalkacak... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporuna göre, alkol tüketimi açısından Avrupa Birliği'ne ilk giren 25 ülkenin ortalaması 9.4 litre iken, Türkiye'de bu rakam 1 litrede kalıyor.
Merkezi Konya'da bulunan Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazmi Zengin, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin Türkiye üzerinde yaptığı geniş kapsamlı sağlık araştırmasını yorumlarken, ilginç sonuçlar içerdiğini belirtti. Raporda Türkiye'nin nüfus artışı, trafik kazaları, yaşam süresi, yeni doğan bebek ölümleri, alkol tüketimi ve sigara kullanımı gibi bazı ölçütlerin oranlarıyla belirtildiğini ifade eden Zengin, bu rakamların AB'ye ilk giren 10, 15 ve 25 ülkenin ayrı ayrı ortalamalarıyla karşılaştırıldığını belirtti.
Zengin, Dr. Özdemir Çetinel tarafından Türkçeye çevrilen raporda, Türkiye'nin 779 bin 452 metrekare yüzölçümüyle Hollanda ve Almanya'nın toplamının iki katı kadar büyüklüğe sahip olduğunun da yer aldığını vurguladı. Raporda Türkiye'yle ilgili bazı bölümler ve Zengin'in yorumları şöyle:
Nüfus artış hızı: Türkiye, yıllık 1.6 nüfus artış oranıyla Avrupa ülkelerinin ortalamalarının bir hayli üstünde. Yaşam sürelerine bakıldığında ise Türkiye'de erkeklerin ortalama yaşam süresi 68, kadınlarda 73 iken, bu rakam AB'ye ilk giren 25 Avrupa ülkesinde ortalama 75 ve 81.
Yenidoğan ölümleri: Rapordaki bir diğer istatistik, yenidoğan ölümleriyle ilgili. Yenidoğan ölümleri Türkiye'de 1000 doğumda 29 iken, 25 Avrupa ülkesi ortalaması 4.6, 15 Avrupa ülkesi ortalaması 5, 10 Avrupa ülkesi ortalaması da 10'da kalıyor.
Alkol tüketimi: Türkiye alkol tüketiminde de Avrupa'nın gerisinde. Rapora göre AB'ye ilk giren 10 Avrupa ülkesinde alkol tüketim oranı kişi başına yılda 8.9 litreyken, AB'ye ilk giren 15 ve 25 Avrupa ülkesinde alkol tüketimi yılda 9.4 litre olarak gerçekleşiyor. Türkiye'de ise kişi başına alkol tüketimi yılda 1 litre seviyesinde.
Hava kalitesi: Hava kalitesinde ise Türkiye, 15 kilogramda kalan kükürt dioksit emisyonuyla Avrupa'dan çok önde bulunuyor. Bu rakamın 10 Avrupa ülkesi ortalaması 38, 15 Avrupa ülkesi ortalaması 14, 25 Avrupa ülkesi ortalaması da 18.
Rapora göre Türkiye, kişi başına düşen doktor sayısı, hastane sayısı, hastane yatağı sayısı gibi bazı kriterlerde de Avrupa ortalamasından daha geride yer alıyor.