İçki genelgesi Danıştay'da

Ankara Barosu, içkili yerlere dair İçişleri genelgesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açtı.

ANKARA - Ankara Barosu Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından bütün belediyelere gönderdiği içkili yerlere ilişkin genelgenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtı.
Baro Başkanlığı ve Yönetim Kurulu adına İçişleri Bakanlığı aleyhine davayı avukat Kemal Vuraldoğan açtı. Vuraldoğan, dava dilekçesinde bakanlık genelgesinin Anayasa'nın 2. maddesindeki 'hukuk devleti', 10. maddesindeki 'eşitlik' ilkesi ile 49. maddesinde düzenlenen 'çalışma hakkı'na aykırı olduğunu savundu. Dilekçede, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile eğlence yerlerini kentin belirli bölgelerinde toplama yetkisinin belediyelere verildiği, ancak kanunda içkili yer bölgesi kavramınının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca alkollü içkilerin verilebileceği işyerleri konusunda da özel bir düzenlemenin öngörülmediğine dikkat çekildi.
Dilekçede, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve iptali istenen genelgenin, Belediye Kanunu'na aykırı bir şekilde istirahat ve eğlence yerleri ile alkollü içkilerin verilebileceği işyerlerini birbirinden ayırdığı, ayrıca kanunda olmayan 'içkili yer bölgesi' ve 'içki verebilecek işyeri' kavramını ortaya çıkardığı için de Belediye Kanunu ile Anayasa'nın 2. ve 124. maddelerine aykırı olduğu savunuldu.


    http://www.radikal.com.tr/7659007659000

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.