İdeal çöpçü böyle olur

TSE'ye göre ideal çöpçü nazik olmalı, Türkçeyi iyi konuşmalı, düşüncelerini çizimle ifade edebilmeli, inisiyatif almalı...

ANKARA - Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ideal çöpçü standardını belirledi; ideal çöpçü Türkçeyi güzel, doğru ve etkili konuşmalı, okuduğunu anlamalı, anladığını ve düşüncelerini sözlü, yazılı, resim ve çizimlerle ifade edebilmeli, başkalarıyla rahat iletişim kurmalı, gerektiğinde inisiyatif kullanabilmeli ve soğukkanlı olmalı. TSE'nin yayımladığı 'Belediye Çöpçüsü' el kitabına göre, ideal çöpçünün şu nitelikleri taşıması gerekiyor:

 • Güvenlik için temel bilgilere sahip olmak,
 • İş disiplini, temizlik, düzen, giyim, işe devam gibi konularda işyeri kurallarını bilmek,
 • İlkyardım malzemesini doğru kullanmak,
 • Görevdeyken dürüst, ölçülü. nazik ve iş ahlakına uygun davranış göstermek,
 • Okuduğunu anlamak, anladığını sözlü, yazılı, resim ve çizimlerle ifade etmek,
  İnsan ilişkilerine özen
 • Gerektiği ortam ve şartta inisiyatif kullanmak ve bu durumlarda soğukkanlı olmak,
 • Nezaket ve görgü kurallarına uymak,
 • Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşmak,
 • Başkaları ile rahat iletişim kurmak,
 • İnsan ilişkilerine özen göstermek,
 • Dinlediğini anlama becerisi olmak,
 • Dezenfektanların özelliklerini bilmek, solunumla geçebilecek hastalıklar konusunda bilinçli olmak ve bu durumda maske takmak,
 • Çöp bertaraf tesislerini bilmek,
 • Tıbbi, zararlı, tehlikeli atıklarla yapılacaklar konusunda gerekli bilgilere sahip olmak,
 • Hijyen konusunda bilgiye sahip olmak,
 • Çöpçülük mesleğinin gerektirdiği güvenli çalışma kurallarını bilmek ve bu kurallara uygun davranışlar göstermek,
 • Hizmetin ekonomik olması ve çalışma veriminin artıması konusunda bilgili olmak.