İki kişiden biri AB üyeliğini destekliyor, kadınlar daha çekimser

TÜİK araştırmasına göre halkın yüzde 51.9'u referandum yapılması halinde AB üyeliği yönünde oy kullanacağını söylerken yüzde 29.5'i AB karşıtı

ANKARA - Türkiye’de iki kişiden biri Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliği destekliyor. AB üyeliğine destek veren kesimde erkekler, gençler ve  yüksek geliri olanlar öne çıkıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2008 yılı ekim ayında 2 bin 878 örnek hanede, 6 bin 465 kişiyle gerçekleştirdiği ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ kapsamında, bireylerin AB üyeliğine bakışı da sorgulandı. Araştırmaya göre, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda referandum yapılması halinde, halkın yüzde 51.9’u üyelik yönünde, yüzde 29.5’i ise üyeliği karşı oy kullanacağını belirtti. Ankete katılanların yüzde 18.6’sı ise fikri olmadığını söyledi. Araştırmadan bazı sonuçlar: 

* Referandum yapılması halinde erkeklerin yüzde 58.5’i, kadınların yüzde 45.6’sı olumlu yönde katılım sağlayacağını bildirdi.

* Üyeliğe karşı çıkanlar arasında  erkeklerin oranı yüzde 31.4’le kadınların (yüzde 27.7) önünde yer aldı. Bu sonuç, kadınların yüzde  26.7’sinin üyelik konusunda fikrinin bulunmamasından kaynaklandı.

* Yaş grupları açısından bakıldığında, üyeliğe en büyük desteğin yüzde 57.1 ile 18-24 yaş grubundan geldiği görülüyor. Yaş ilerledikçe üyelik yönünde oylar düşüyor.

* Üyelik konusunda fikri bulunmayanların oranı da yaş ilerledikçe artıyor. 18-24 yaş grubunda üyelik konusunda fikri bulunmayanların oranı yüzde 13.4. Rakam 65 yaş üzerinde yüzde 38.3’ü buluyor.

* Ortaokul, lise, yüksekokul ve üniversite mezunları arasında AB üyeliğini destek ortalama yüzde 59. Oran, ilkokul mezunlarında yüzde 50.3, okul bitirmeyen okur yazarlarda yüzde 43.2, okuryazar olmayanlarda ise yüzde 32.1’de kalıyor.

* AB’ye üyelik konusundaki destek, gelir düzeyindeki artışla da paralel. 2 bin 500 liranın üzerinde aylık geliri bulunan hanelerde, bireylerin yüzde 62.1’i, referandum yapılması halinde AB üyeliği yönünde oy kullanacağını ifade etti. 1501- 2 bin 500 lira arasında geliri bulunanların yüzde 55.3’ü, 901 -1500 lira gelir elde edenlerin yüzde 53.5’i destek vereceğini söyledi. Destek verenlerin oranı, 701- 900 lira gelir grubunda yüzde 51.9, 451-700 lira gelir grubunda yüzde 50.1, 0 -450 lira gelir grubunda yüzde 44.1 oldu.

‘Güven erozyonu var’
AB Uzmanı Prof. Dr. Can Baydarol, son dönemde bir ‘güven erozyonunun’ ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Baydarol, “İnsanlar yine Türkiye’nin AB’ye katılıma destek veriyor ama katılacağına inanmıyor. Şimdi böyle bir algılama var. Bunda, Avrupa’da merkez sağın aşırı sağa kaymasının etkisinden söz etmek mümkün” diye konuştu.
‘Gençlerin, erkeklerin ve görece iyi gelir sahibi olanların’ AB’ye desteğinin sorulması üzerine de Baydarol, “Gençler daha gelecek endeksli, yaşlılar ise daha geçmiş endeksli düşünüyorlar. AB’ye destekte kadınların iş hayatında fazla yer almaması da etkili. Onlar iş hayatının nasıl etkileneceğinden ziyade, sağdaki soldaki genel konuşmalara bakıyorlar ama erkek nüfus, AB meselesini geçim meselesiyle de endeksliyor” dedi. (aa)