İki tasarı Meclis'te

F tipinde iyileştirmeler öngören iki yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu. Hükümet, 16. maddeyi değiştiren ve İzleme Kurulları öngören tasarıların ölüm oruçlarını bitireceğini umuyor.

ANKARA - Hükümetin cezaevlerindeki ölüm oruçlarını sona erdirmek için hazırladığı, F tipi cezaevlerinde kısmi iyileştirmeler içeren iki ayrı tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
TBMM'ye dün gelen tasarılardan biriyle Terörle Mücadele Yasası'nın 16. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre tutuklu ve hükümlüler, işledikleri suçlara, cezaevindeki davranışlarına, ilgi ve yeteneklerine göre gruplandırılarak kendileri için hazırlanmış iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim, spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile sosyal ve kültürel faaliyet programlarına katılabilecek. Ancak bu programlar güvenlik ve kurumun
olanakları çerçevesinde belirlenecek. İyileştirme ve eğitim programları aykırı sonuçlar verdiği takdirde sona erdirilebilecek.
Ceza almazlarsa...
Tasarıyla ayrıca, tutuklu ve hükümlülere resmi ve dini tatil günlerinde yakınlarıyla açık görüş olanağı sağlanıyor. Ancak bu uygulamadan da kınama cezası dışında disiplin cezası almış olanlar yararlandırılmayacak. Tasarının gerekçesinde çağdaş infaz kurumlarında hükümlülerin kaçmaları veya kurum düzenini bozmalarına olanak vermeyecek biçimde muhafaza edilmeleri ve hükümlülerin iyileştirilmesi için çeşitli faaliyetlere katılmaları gereğine dikkat çekilerek, terör suçlarından hükümlülerin iyileştirilmeleri ve yeniden topluma kazandırılmalarının güvenlikle birlikte düşünüldüğü belirtildi.
TBMM'ye sunulan diğer bir tasarı ile de ceza infaz kurumlarında yönetim, işleyiş ve uygulamaları yerinde görmek ve incelemek üzere 'izleme kurulları' oluşturulması öngörüldü. En az beş en çok da yedi kişiden oluşacak kurullarda 35 yaşını dolduran tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet ve benzeri alanlarda dört yıllık yükseköğretim mezunlarından en az 10 yıl çalışanlar görev alacak. Kurullar, infaz kurumlarındaki faaliyetleri yerinde inceleyecek, bilgi alabilecek, tutukluları dinleyebilecek.
Değişiklik tasarılarının bu hafta Adalet Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor.


  ETİKETLER:

  TBMM

  ,

  Ankara

  ,

  Terörle Mücadele