'İklim' beklenenden de kötü etkileyecek

BONN - Dünya Bankası’nca hazırlanan bir rapora göre iklim değişikliğinin Türkiye’nin de dahil olduğu bölgedeki
sonuçları, beklenenden daha kötü olacak.
5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde hazırlanan ‘Avrupa ve Orta Asya’da İklim Değişimine Uyum’ başlıklı rapora göre, özellikle Doğu Bloku ülkelerinde geçmişten bugüne çevre politikalarına önem verilmemesi nedeniyle, iklim değişiminin etkileri bölge ülkeleri için ağır olacak. İklim değişiminin sonuçlarından olan deniz düzeyi yükselmesi, bölgenin dört ana havzasını (Baltık Denizi, Adriyatik’in doğu kısmı ve Türkiye’nin Akdeniz Kıyıları, Karadeniz, Hazar Denizi) ve Rusya’nın Kuzey Buz Denizi kıyılarını etkileyecek. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarının kimi bölümleri fırtına taşkınlarından, tuzlu deniz sularının yeraltı sularına sızmasından etkilenecek. Raporda, deniz düzeyindeki yükselmenin Rusya, Ukrayna ve Gürcistan kıyılarını etkilemeye başladığına dikkat çekildi. Doğu Bloku ve Türkiye’deki ısınmanın, diğer bölgelere göre daha hızlı olduğu da belirtildi. . (aa)