İklim değişikliğinde ilk ulusal tespit: Türkiye'nin enerjisi kirli

Türkiye'nin ilk 'İklim Değişikliği Ulusal Bildirimi'ne göre Türkiye'de sera gazı üretiminde lider, enerji sektörü. Çevre Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde hazırlanan raporda 1990-2004 arasındaki verilere...

ANKARA - Türkiye'nin ilk 'İklim Değişikliği Ulusal Bildirimi'ne göre Türkiye'de sera gazı üretiminde lider, enerji sektörü. Çevre Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde hazırlanan raporda 1990-2004 arasındaki verilere göre atmosferde sera etkisi yaratan gazların (karbondioksit, metan gibi...) sektörlere göre durumu incelendi.

  • 1990-2004 yılları arasında enerji sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonları 132.1'den 227.4 karbondioksit eşdeğerine ulaştı. Enerji sektörü yüzde 76.7'lik yüzdeyle emisyonda en büyük pay sahibi oldu. Enerji sektöründen kaynaklanan emisyonlar, bazı dalgalanmalara rağmen sürekli olarak arttı.
  • Enerji sektörünü yüzde 9.3 ve yüzde 8.9'luk paylarıyla atık bertarafı ve sanayi izledi.
  • 2004'teki toplam sera gazı emisyonlarının en büyük kısmını yüzde 81.5'le karbondioksit ve yüzde 15.6'lık payla metan oluşturdu.
  • Enerji sektörü sera gazı üretiminde en büyük pay sahibi olmakla kalmadı, sera gazı üretimini de en çok artıran sektör oldu. Artış yüzde 124'e ulaştı. Enerjiyi imalat yüzde 82) ve ulaştırma sektörleri (yüzde 55.9) izledi.
    Doğalgazın katkısı hissedildi
  • 1990-2004 yılları arasında elektrik üretiminde taşkömürü, linyit ve doğalgaz kullanımına bağlı karbondioksit emisyonlarında büyük artış yaşandı. Ama linyit ve kömürün yerini doğalgazın almasıyla 1998'den sonraki dönemde emisyonlar düşme eğilimi gösterdi.
  • Türkiye'de 21.2 milyon hektar orman var. Bunların yüzde 99'u devlete ait. Ormanlar ve diğer ağaçlı biyokütle stoku tarafından tutulan karbondioksit oranı sürekli yükseliyor.
  • Türkiye'nin, 1990-2004 yılları arasında sera gazları emisyonu 170.1'den 296.6 karbondioksit eşdeğerine yükseldi. Türkiye buna rağmen kişi başına 3.3 ton olan fosil yakıta dayalı karbondioksit emisyonu seviyesiyle 11.1 ton olan OECD ülkeleri ortalamasının, 4.0 olan dünya ortalamasının ve 9.0 olan Avrupa Birliği (AB) ortalamasının gerisinde kaldı.