İl Sağlık Müdürü: Hakkımda ceza yok

İstanbul ’da ‘22 polikliniğe usulsüz ruhsat’ başlığı ile gündeme getirdiğimiz haberle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu açıklama yaptı. İdari soruşturmanın tamamlanmadığını belirten Dokucu, “ Sağlık Bakanlığı ’na yaptığımız savunma neticesinde şahsım ve İl Sağlık Müdürü Vekilim Uz. Dr. Çiğdem Yazıcı Ersoy hakkında denetçilerin istediği ceza uygun görülmedi” diye konuştu. Poliklinklerin ruhsatı ile ilgili de bilgi veren Dokucu şunları söyledi: “İncelemeye konu olan müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş işlemler, 15 Şubat 2008 yönetmeliği ve takip eden süreçte; dört yılda 12 defa yönetmelik değişikliği, çeşitli genelgeler, PİK kararları, talimatlar ve çeşitli Danıştay kararları çerçevesinde oluşan hızlı mevzuat değişikleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Müdürlük olarak her yönetmelik değişikliğinde uygulamaya dönük olarak yönetmeliklerin eksiklikleri, kendi içerisindeki tezatları, farklı anlamlara gelecek ifadeleri ve hukuki boşlukları görüş yazısına dökülmüş olup bakanlığa gönderilmiştir. İnceleme konusu poliklinikler uygunluk belgesi düzenlendikten sonra bakanlığımızın merkezi sistemine kayıt edilmiştir. ”